Gemeenten & Professionals, 10 juli 2018

Nieuwe Barnevelders ondertekenen Nederlandse kernwaarden

Pas tekende in Barneveld weer een nieuwe groep statushouders de ParticipatieVerklaring. De overheid vindt het belangrijk dat nieuwkomers de Nederlandse kernwaarden kennen en respecteren. Mensen volgen daarom 3 workshops over vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie en als laatste volgt nog een ondertekeningsceremonie.
placeholder

Monique Journee is trainster vanuit VluchtelingenWerk en geeft deze workshops. ‘Aan de hand van actieve werkvormen gaan we in gesprek met de mensen over de kernwaarden,’ vertelt zij, ‘vaak zijn er ook gastsprekers zoals een wijkagent, de GGD en mensen van vrijwilligers- en welzijnsorganisaties.’

‘Ik geef ook achterliggende informatie hoe onze waarden zijn ontstaan,’ vervolgt zij, ‘bijvoorbeeld over de emancipatie, het feminisme en de economische zelfstandigheid van vrouwen waar veel aandacht voor is. Maar we gaan ook in gesprek over waar nu de grens ligt van de vrijheid van meningsuiting en dat we maar één wet hebben, die geldt voor iedereen. Al vertel ik er altijd wel bij dat het dagelijkse leven soms weerbarstiger is. Er zijn absoluut verschillen tussen verschillende culturen, maar als je open staat voor mensen en je luistert naar elkaar, dan blijkt dat we veel meer gemeen hebben dan in eerste instantie lijkt.’

De quotes van Monique Journee komen uit een serie van de gemeente Barneveld over het opbouwen van een nieuw leven.