Gemeenten & Professionals, 31 januari 2021

Nieuwe directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Noord-Nederland

De Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is verheugd  Jacqueline de Visser (directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland) per 1 februari 2021 te kunnen benoemen tot statutair bestuurder van VWNN.
placeholder

Jacqueline de Visser zal deze functie vervullen naast haar huidige werkzaamheden in regio Zuid en bij het Landelijk Bestuur VluchtelingenWerk. 
De Visser volgt Martin van Iperen op, die na 2,5 jaar zich vol overgave te hebben ingezet voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland, besloten heeft  een functie aan te nemen buiten VluchtelingenWerk. Martin Van Iperen wordt directeur-bestuurder bij Zorgpleinnoord.

Beoogd is dat de vijf regionale stichtingen VluchtelingenWerk en het Landelijke Bureau VluchtelingenWerk per 1 januari 2022 fuseren tot één landelijke organisatie.
Jacqueline de Visser zet zich sinds 1990 in verschillende managementfuncties en als bestuurder in voor vluchtelingen in Zuid-Nederland en in het landelijk bestuur.

De RvT ziet in Jacqueline de Visser een goede bestuurder voor onze stichting op weg naar de fusie per 1 januari 2022.

De heer M.H. Stuker 
Voorzitter Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Noord- Nederland