Gemeenten & Professionals, 3 november 2015

Nieuwe noabers in Overijssel

Vluchtelingen als 'nieuwe noabers' welkom heten in Overijssel, dat willen een groot aantal politieke en maatschappelijke organisaties en bedrijven in Overijssel. Want in Overijssel staat saamhorigheid hoog in het vaandel, zo blijkt uit de talrijke lokale initiatieven om vluchtelingen op te vangen en te ondersteunen. Om de ideeën en initiatieven uit de Overijsselse samenleving optimaal te bundelen en benutten moet er een 'Marktplaats voor Noaberschap' komen.

Vanuit de provinciale politiek is het initiatief genomen door de PvdA met steun en bijdragen van de Christenunie, D66, CDA, GroenLinks, VVD, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de SGP (samen goed voor 42 van de 47 zetels). In de Statenvergadering van 11 november 2015 wordt het plan formeel aangeboden door een delegatie van initiatiefnemers en ondersteunende partijen.

'Nieuwe noabers'
In het plan trekt de provincie samen op met gemeenten en maatschappelijke organisaties als kerken, scholen, vrijwilligers- en natuurverenigingen. Door bundeling van ideeën en initiatieven uit de Overijsselse samenleving kan de opvang en begeleiding van vluchtelingen praktisch, doelmatig en solidair worden opgepakt.

Aan de slag in natuur en landschap
Vrijwilligers en vluchtelingen gaan samen aan de slag in het landschap. Zoals het onderhouden van houtwallen of het trekken van boompjes op de hei, een initiatief van Landschap Overijssel samen met VluchtelingenWerk Oost Nederland.

Lezen, luisteren en leren
De Nederlandse taal leren of als kind luisteren naar typisch Nederlandse sprookjes die worden voorgelezen. Een aanbod van Saxion Hogescholen, Deltion College, vrijwilligers van het Humanisch Verbond en Rijnbrink als partner van bibliotheken.

Verder werken ook andere organisaties mee, zoals Natuurmonumenten, het Platform Kerken in Overijssel en ondernemend Overijssel.

Bekijk hier een link van RTV-Oost.