Gemeenten & Professionals, 19 december 2018

Nieuwkomers in Tynaarlo ondertekenen Participatieverklaringstraject

Acht nieuwkomers uit Eritrea hebben woensdag 28 november in aanwezigheid van wethouder Henk Lammers in Tynaarlo hun participatieverklaring ondertekend. Met deze verklaring tonen zij aan dat zij kennis hebben genomen van de rechten, plichten en normen en waarden van de Nederlandse samenleving.
placeholder

De nieuwkomers volgen hiervoor een aantal workshops in de eigen taal; Tygrinia.

De workshops worden verzorgd door de gespreksleider en de tolk van Vluchtelingenwerk.  Voorafgaand aan de workshops hebben zij een publicatie gelezen in de eigen taal over de Nederlandse kernwaarden. Het participatietraject is onderdeel van de inburgeringsprocedure. Wethouder Lammers gaf de deelnemers uitleg over de taken en de rol van de gemeente en wenste ze veel succes bij het vervolg van hun inburgeringstraject.