Gemeenten & Professionals, 16 september 2015

Noodopvang in voormalige Koepelgevangenis Arnhem

Sinds 15 september is de voormalige Koepelgevangenis in Arnhem in gebruik als noodopvang voor asielzoekers. In deze noodopvang worden vanaf deze week 400 vluchtelingen tijdelijk gehuisvest, zowel alleenstaanden als gezinnen. Zij verblijven hier enkele weken, in afwachting van een plek in een andere opvanglocatie.

VluchtelingenWerk heeft in de noodopvang de taak om de vluchtelingen algemene voorlichting te geven over de asielprocedure. We zullen minimaal 1 keer per week groepsgewijze voorlichting geven aan nieuwe bewoners. Ook zullen we aantal keren per week individuele spreekuren houden, waar bewoners terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld documenten, postverzending, gezinshereniging etc.

Hiervoor zoeken wij enkele vrijwilligers. We zoeken vooral mensen die interesse hebben in juridische procedures en voorlichting en informatie hierover willen geven. Heb je interesse, stuur dan een mail naar vrijwilliger@vwon.nl o.v.v. Noodopvang Arnhem.
De Koepel is een zogenaamde pré-Pol, een soort wachtvoorziening, waar mensen een aantal weken verblijven, voor zij doorgestuurd worden naar een ProcesOpvangLocate (POL), waar de asielprocedure start.

Het beheer van deze noodopvang gebeurt door het COA (www.coa.nl).  Zij zorgen voor de opvang, kleding en activiteiten. Heb je hier vragen over of een aanbod voor, stuur dan een mail naar arnhem@coa.nl