Gemeenten & Professionals, 13 maart 2023

Onzekerheid opvang Silja Europa bovenop onrust rond oorlog en aardbeving

Veel vorig jaar haastig opgezette noodlocaties sluiten binnenkort hun deuren. Muayyad Ramadan vluchtte in 2013 voor de oorlog in Syrië en kwam via een omweg vorig jaar in Velsen-Noord aan. Een locatie die naar verwachting half april moet worden gesloten. Muayyad vertelt over de extra onrust die dat veroorzaakt: 'iedereen is bovenal bang dat ze op een andere plek weer opnieuw moeten beginnen en achteraan moeten sluiten in de rij.'
placeholder
Moayyad Ramadan en vrijwilliger Adri Lute met op de achtergrond tekeningen van de vluchtelingenkinderen op het schip.

Tijdens de opvangcrisis vorig jaar zijn er diverse noodlocaties opgezet. Voor veel van die locaties loopt de afgesproken termijn voor opvang komende maanden af. Ondanks de blijvende druk op de opvang vanwege onder andere het voortduren van de oorlog in Oekraïne is verlengging niet altijd mogelijk. Dat is op z’n zachts gezegd een organisatorische uitdaging voor VluchtelingenWerk Nederland en andere ketenpartners. Maar veel belangrijker: dat geeft ook extra onrust bij de vluchtelingen die hier tijdelijk worden gehuisvest. Bovenop alle onzekerheden die ze toch al hebben in hun bestaan.

Mag de Silja Europa blijven?

Over een mogelijke verlenging van de opvang op het schip Silja Europa in Velsen-Noord wordt 16 maart definitief besloten. Een spannend moment voor de vluchtelingen op deze locatie en de vrijwilligers. Vrijdag 10 maart kwam het college van burgemeester en wethouders met het voorgenomen besluit om de locatie per half april te sluiten. Dit naar aanleiding van een raadpleging van omwonenden. Zo’n 30% ging in op de uitnodiging van de gemeente om een vragenlijst in te vullen. Daarbij bleek 59% van de respondenten tegen verlenging van opvang te zijn.

‘Iedereen zit vol met vragen, maar er zijn geen antwoorden.’

Moayyad Ramadan

placeholder

Dat doet wat met iedereen aan boord, weet Muayyad. Hij zet zich op het schip in als tolk en spreekt veel mensen. “Februari was een slechte maand,” begint Muayyad. “Niet alleen was er de aardbeving. Ik maakte me ook zorgen over mijn familie in Damascus. Een raket daar raakte het huis van mijn tante. Gelukkig was zij niet thuis. Daar kwam toen ook het nieuws bij over het aflopen van de opvang hier per maart. Iedereen zit vol met vragen, maar er zijn geen antwoorden. Iedereen is bovenal bang dat ze op een andere plek weer opnieuw moeten beginnen en achteraan moeten sluiten in de rij.”

Weer verhuizen

Voor de meeste mensen die nu opgevangen worden op de Silja Europa wordt het de zoveelste verhuizing. Ook Muayyad heeft al verschillende slaapplekken gehad voordat hij in Velsen-Noord terecht kwam. En dan beschouwt hij zich nog als bevoorrecht: “Ik had geluk. Ik kwam in september in Ter Apel aan en heb maar een paar nachten buiten geslapen. Voor de nachten daarna werden we ’s nachts naar een stadion gebracht. Op een gegeven moment werden we ’s avonds laat in een bus gezet. De bestemming was onbekend, maar we wisten dat het om een veilige plek zou gaan.” Na een aantal weken in Budel reisde hij uiteindelijk door naar Velsen-Noord.

Helemaal niet tegen vluchtelingen

Taalvrijwilliger Adrie Lute, die bij het gesprek zit, oppert dat een negatief besluit wellicht ook het gevoel geeft niet welkom te zijn? Dat moet Muayyad beamen: “Het gaat nu niet meer om het aflopen van een contract of afspraak. Nu is het de mensen hier in Velsen-Noord gevraagd. Dus een ‘nee’ voelt alsof we niet welkom zijn. Het is nu afwachten. Wij hebben geen inbreng, maar wapenen ons van binnen tegen eventuele negatieve gevolgen van een dergelijk besluit.”

Adrie, die alle artikelen en ingezonden berichten over deze kwestie volgt, verzekert Muayyad dat het hier om politiek gaat, niet over de vluchtelingen zelf. In de media lieten afgelopen periode zelfs critici weten dat van de vooraf gevreesde overlast geen sprake is geweest. Het gemeentebestuur van Velsen geeft ook aan in de toekomst wel mogelijkheden te zien voor een klein zeecruiseschip als opvanglocatie van circa vierhonderd vluchtelingen. Adrie: “Wat ik zie gebeuren, gaat niet per se over de opvang van vluchtelingen hier op het schip. De politiek wordt afgerekend op het beleid van afgelopen jaren. Heel jammer dat dit over de ruggen moet van de 1.000 vluchtelingen hier op het schip.”

Steun vluchtelingen als Moayyad

Net als Moayyad hebben alle vluchtelingen een eigen verhaal. Met jouw steun geven we vluchtelingen de begeleiding die ze nodig hebben om hun toekomst in Nederland op te bouwen. Help daarom nu mee met een gift.

Ja, ik help mee!