Gemeenten & Professionals, 11 september 2013

Op uitnodiging naar Overijssel

Jaarlijks komen ongeveer 500 vluchtelingen op uitnodiging van de regering naar Nederland. Zij hoeven geen asielprocedure te doorlopen en krijgen meteen een huis toegewezen in een Nederlandse gemeente. In juni 2013 kwamen 44 van hen aan in Overijssel.

De groep werd gehuisvest in onder andere Hardenberg, Staphorst en Olst-Wijhe. Ze zijn afkomstig uit onder andere Pakistan, China en Somalië, maar verbleven al lange tijd in een vluchtelingenkamp in Thailand. De vluchtelingen werden door de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) vluchtelingen voorgedragen aan de Nederlandse regering.

Voorbereidingen treffen
In Thailand volgden ze al een oriëntatietraining, waarin aandacht werd besteed aan Nederlandse regelgeving, gewoonten en de taal. Ook in Nederland werden voorbereidingen getroffen. Lokale werkgroepen van VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) werkten hard aan de inrichting van huizen en er werd, waar nodig, alvast medische hulp en psychische bijstand geregeld.

Persoonlijke begeleiding
Eenmaal in Nederland kregen alle vluchtelingen ondersteuning van vrijwilligers van VWON. 'Zo kwam er op 12 juni een gezin met drie kinderen en de vierde op komst aan in de gemeente Hardenberg', vertelt Annette Schermerhorn van VWON. 'Voor hen moest er meteen veel geregeld worden. De kinderen moesten aangemeld worden op een school en ook voor de moeder wilden we zo snel mogelijk kraamhulp en verzekeringen in orde maken. Verder begeleidden we de kennismaking met de buren. Dat is belangrijk, want een goede relatie met de buurt vergroot de zelfredzaamheid van zo'n gezin.'