Gemeenten & Professionals, 7 februari 2020

Opbrengst boek en voorstelling naar Noodfonds VWON

Tijdens de feestelijke afsluiting van de projecten ‘Gast-Vrij’ en “Vreemde Vogels’ op 6 februari 2020 in Tiel, overhandigde initiatiefnemer Zeger Visser een cheque van € 2.250,- aan Saskia Klijn van VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON). Het mooie bedrag is bedoeld voor het Noodfonds van VluchtelingenWerk. Zo worden mensen geholpen die de kosten van gezinshereniging niet (helemaal) zelf kunnen betalen.
placeholder

Het Noodfonds van VWON is volledig afhankelijk van giften en donaties (bijv. van kerken en particulieren). Omdat er veel mensen in nood waren is er de laatste jaren een groot beroep op gedaan. Deze gift is daarom zeer welkom.

Het bedrag is de volledige opbrengst uit de verkoop van het boek ‘Gast-Vrij’ van Zeger Visser dat in 2019 verscheen. Het is een boek waarin hij de zeven vluchtverhalen beschrijft van mensen uit het Rivierengebied, die in de afgelopen jaren moesten vluchten uit Afghanistan, Iran, Irak en Syrië (4x). De mensen hebben in meerdere interviews hun ervaringen met de schrijver gedeeld. Het hielp hen bij het verwerken van moeilijke herinneringen en bij het verbeteren van de beheersing van de Nederlandse taal.

Op basis van enkele fragmenten uit het boek hebben de verhalenvertellers Mia Verbeelen en Pauline Seebregts een vertelvoorstelling gemaakt, die in de afgelopen maanden 8 x in het Rivierengebied is opgevoerd in bibliotheken. Ook daarbij waren steeds één of meer van de mensen uit het boek aanwezig. Via het boek en de vertelvoorstelling konden mensen uit onze regio kennis nemen van de indringende verhalen, maar was er ook plaats voor de kritische stem van mensen uit Nederland.

De schrijver roept in zijn boek op om met elkaar in gesprek te gaan over het vluchtelingenvraagstuk in plaats van met elkaar te discussiëren over wie nou gelijk heeft. De verhalen in ‘Gast-Vrij’ maken duidelijk dat deze mensen zeker niet uit gemakzucht of om economische redenen naar Nederland zijn gekomen.

De verhalenvertellers zijn bezig hun indrukwekkende vertelling geschikt te maken voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs. In de komende maanden zal die aangepaste voorstelling op meerdere scholen in de regio worden gespeeld.

Het boek ‘Gast-Vrij’ is nog te koop via info@uitgever-gast-vrij.nl en bij boekhandel Arentsen in Tiel of te lenen via de regionale bibliotheken.
Giften aan het Noodfonds van VWON zijn welkom op rek. nr. NL63 TRIO 0338 4837 99 van VWON te Arnhem, o.v.v. ‘Noodfonds’