Gemeenten & Professionals, 18 maart 2019

Participatieverklaring zes keer ondertekend

In de Krimpenerwaard hebben eind vorige week zes nieuwkomers de participatieverklaring ondertekend. De bijeenkomst is georganiseerd door VluchtelingenWerk en werd gehouden in de bibliotheek in Bergambacht.
placeholder

Alle nieuwkomers moeten als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen bij de gemeente. Doel van het traject rond de participatieverklaring is om nieuwkomers zo snel mogelijk bekend te maken met de normen, waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering.

Door de wetswijziging is vanaf 1 oktober 2017 het participatieverklaringstraject verplicht voor nieuwkomers. Het gaat daarbij om asielmigranten, maar ook om migranten die naar ons land komen voor gezinsvorming of gezinshereniging. Het participatieverklaringstraject bestaat onder meer uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden.

Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring. Daarmee verklaart de nieuwkomer kennis te hebben genomen van de waarden en regels van de Nederlandse samenleving, deze te respecteren en actief een bijdrage te willen leveren aan die samenleving.