Gemeenten & Professionals, 22 maart 2016

Pilot Steunpunt Gezinshereniging in Almelo

Er komt als pilot een steunpunt gezinshereniging in de regio Twente. Vluchtelingen ontvangen daar ondersteuning bij het indienen en afhandelen van de aanvragen gezinshereniging. Daarnaast biedt het steunpunt expertise en praktisch advies op het gebied van gezinshereniging. Het steunpunt bedient de centrale locaties Azc Almelo, Azc Azelo, de twee Avo's in Hengelo, Avo Ootmarsum en de decentrale locaties in en rond genoemde plaatsen.
placeholder

De toename van (veelal alleenreizende) vluchtelingen van het afgelopen jaar heeft geleid tot een hoger aantal aanvragen gezinshereniging. Daarnaast starten er in de regio nieuwe opvanglocaties, nieuwe teams en is er grote tijdsdruk met betrekking tot de indiening van de aanvragen. Ook vraagt het ondersteunen van vluchtelingen bij de aanvraag van gezinshereniging grote deskundigheid van vrijwilligers. Daarom starten we nu met deze pilot om expertise te bundelen en vluchtelingen van meerdere locaties op 1 plek te helpen. De cliënten bezoeken op afspraak het steunpunt in Almelo. De pilot start eind april en kent een looptijd van zes maanden. Het steunpunt wordt gevestigd in de Markstraat 4, 7607 HD te Almelo.

Het centraal steunpunt gezinshereniging leidt tot:

  •     Bundeling van deskundigheid c.q. kennis en ervaring.
  •     Effectief benutten van de verwerkingscapaciteit van de aanvragen.
  •     Optimale doorlooptijden van de aanvragen.
  •     Eenduidig en uniform aanbod.

 

Voor dit steunpunt zoeken we nog vrijwilligers, zie vacature http://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vacatures/vrijwilligers-gezinshereniging-gezocht-voor-nieuw-steunpunt-twente.