Gemeenten & Professionals, 13 januari 2021

Prachtige evaluatie Taalsnelweg naar Werk

Onze pilot Taalsnelweg naar Werk in het kader van de nieuwe inburgeringswet is succesvol afgerond! De gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden, waarvoor we de pilot uitvoerden, schakelden het onderzoeksbureau Zinziz in voor een evaluatie. De conclusie: de Taalsnelweg naar Werk geeft een sterke impuls. De cursisten maken duidelijke taalvorderingen, participeren sneller en vinden sneller betaald werk of een werkervaringsplaats.
placeholder

De Taalsnelweg naar Werk is een pilot in het kader van de Veranderopgave Inburgering. Samen met de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden en Avres heeft  VluchtelingenWerk de pilot ingediend bij het Ministerie van SZW.
De cursisten volgden vijf dagen per week vier maanden lang een intensief traject, bestaande uit:

  • Taalonderwijs
  • Omgaan met geld en budgetcoaching (Euro-Wijzer)
  • Arbeidscoaching (Vluchtelingen Investeren in Participeren)
  • Leefstijl en beweging

Op werkgebied zijn er, ondanks de coronamaatregelen, mooie resultaten behaald. De veertig deelnemers hebben cruciale stappen gezet op het gebied van arbeidsparticipatie. Naast betaalde banen en werkervaringsplaatsen is een aantal kandidaten gestart met een vervolgstudie.
Maar, zo stellen de onderzoekers, de Taalsnelweg levert een bredere meerwaarde dan alleen op het gebied van werk. Deelnemers kregen meer zelfvertrouwen en een beter beeld van hun toekomstmogelijkheden. Ze zetten de benodigde tussenstappen om hun nieuw bestaan in Nederland op te bouwen.

‘Ik vind de Taalsnelweg duizend procent goed. Ik hoop ook voor andere vluchtelingen dat zij hieraan mee kunnen doen’

Uit het rapport van Zinziz blijkt het enthousiasme van de cursisten en de geweldige samenwerking tussen gemeenten, Avres en VluchtelingenWerk: De samenwerking tussen de betrokken organisaties en personen is binnen dit geheel van groot belang. Met de Taalsnelweg naar Werk is een structuur opgebouwd waarbinnen statushouders van vele kanten geholpen worden, op het gebied van taal, financiële zelfredzaamheid, gezondheid, arbeidstoeleiding en persoonlijke begeleiding. Hierdoor worden mooie resultaten behaald en is het ook een waardevolle en werkbare aanpak om het participatieproces van inburgeringsplichtigen te versnellen.

 

Klik hier voor de volledige evaluatie van Zinziz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie