Gemeenten & Professionals, 1 oktober 2020

Praktijkgericht onderwijs in Z-route slaat aan

Ik val met mijn neus in de geschiedenis als ik de les bezoek van de Zelfredzaamheidsroute voor statushouders. De cursisten bezochten een dag eerder het Valkhofmuseum in Nijmegen en docent Petra Jansen staat daar uitgebreid bij stil met de klas. Woordenschat opbouwen vanuit de koppeling met de praktijk past ook goed bij de Zelfredzaamheidsroute (Z-route).
placeholder

Durven praten

‘Wat hebben jullie gezien?’, vraagt Petra de acht cursisten in haar lokaal. In korte zinnen wordt er geantwoord. Iedereen vertelt wat, al is het hier en daar flink zoeken naar de goede uitspraak. Op een natuurlijke manier betrekt Petra ook de rustigere cursisten erbij. ‘Voor een goed leerklimaat is dat de eerste voorwaarde’,  vertelt ze mij later. ‘Durven praten ook al weet je dat je fouten maakt, is heel belangrijk om een stijgende leercurve te hebben.’ 

Aan de hand van foto’s lopen ze in drie kwartier de hele rondleiding nog eens na. Woorden als kunst, geschiedenis, olie, goud, schilderij, wandkleed, masker en standbeelden worden genoemd en op het bord geschreven. Vooral voor Hussain was het een bijzonder bezoek. Hij studeerde geschiedenis en archeologie in Damascus en praat enthousiast over zijn vak en het bezoek aan het museum.

'Ik leer eindelijk echt goed praten'

Hussain volgde eerder twee jaar inburgeringsles, maar haalde niet al zijn examens. Daarom is hij nu uitgenodigd voor deze pilot. ‘Wat is het grootste verschil tussen je vorige cursus en deze pilot?’, vraag ik hem. ‘Bij de vorige cursus zaten in mijn groep ook mensen die al langer les hadden, sommigen al bijna twee jaar. Toen ik op mijn eerste dag binnenkwam, begreep ik er niets van. Het bleef lastig met zulke niveauverschillen. Hier startten we als groep en lopen we samen de verschillende thema’s langs, dat is veel beter. Bovendien had ik toen veel zorgen, om mijn vijf kinderen en om familie in Syrië. Met zoveel zorgen in mijn hoofd, ging het leren moeilijk.’

Cursist Hassan vult aan wat hij als grootste verschil ziet tussen zijn eerdere lessen en de pilot: ‘Bij de inburgeringscursus waren we veel bezig met schrijven, grammatica en lezen. Na de cursus kon ik nog steeds niet zo goed Nederlands praten. Deze lessen zijn heel anders, hier leer ik echt goed praten en luisteren, daar nemen we veel tijd voor. Ik leer ook graag in de praktijk. Voor Corona reed ik vier keer per week oude mensen naar hun dagopvang, als vrijwilligerswerk. Dat was heel fijn. Nu is dat gestopt, maar de gemeente is op zoek naar nieuw vrijwilligerswerk. Ik hoop dat dat snel lukt.’

Hoopvol begin, ondanks Corona

De Z-route draait om een combinatie van praktijkgericht onderwijs en leren in de praktijk.  Door Corona liepen beide delen anders dan gewild. De pilot loopt daarom een half jaar langer door. Petra gaf de lessen tot en met juni digitaal. Nu geeft ze gelukkig weer in het klaslokaal les, op 1,5 meter afstand uiteraard. Aan de hand van thema’s als wonen, zorg of financiën werken ze aan zelfredzaamheid.  Het vinden van taalstages of vrijwilligerswerk is door Corona lastiger geworden, merken veel cursisten. Toch is Petra tevreden: ‘Ondanks deze beperkingen zien we nu al veelbelovende resultaten. De eerste tussenevaluatie laat goede resultaten zien. Deze manier van leren slaat aan. ’

Meer weten over de Z-route? neem contact op met Marjon Keek: mkeek@vluchtelingenwerk.nl.