Gemeenten & Professionals, 11 oktober 2017

Preventieve Ouderschapsondersteuning Vluchtelingengezinnen

VluchtelingenWerk Oost Nederland is in drie gemeenten gestart met een project Preventieve Ouderschapsondersteuning Vluchtelingengezinnen: in Nijmegen, Tiel en Dalfsen.
placeholder

Veel vluchtelingengezinnen hebben te maken met stressfactoren als gevolg van hun vlucht of de onzekerheid in de asielprocedure. Ook als gezinnen eenmaal met een verblijfsvergunning in een gemeente wonen kunnen zij last hebben van problemen die leiden tot opvoedvraagstukken: bijvoorbeeld als gevolg van het opgroeien in twee culturen.

Hoe

Het project is gericht op preventie van psychosociale problematiek van vluchtelingenkinderen, door het versterken van de kennis en vaardigheden van de ouders bij het ondersteunen van hun kinderen. Uitgangspunt is dat alle vluchtelingenouders bij vestiging in deze gemeenten informatie krijgen en hun vragen bespreekbaar kunnen maken in groepsbijeenkomsten.

In samenwerking met de gemeenten Nijmegen, Tiel en Dalfsen en de lokale partners worden deze groepsbijeenkomsten georganiseerd voor kleine groepen ouders. Hierin komen onderwerpen aan bod als het onderwijs- en gezondheidssysteem, de mogelijke effecten van ingrijpende gebeurtenissen in het land van herkomst, tijdens de vlucht en na aankomst in Nederland. Maar ook vraagstukken die ouders aandragen worden in de groepsbijeenkomsten besproken. De bijeenkomsten worden geleid door een gespreksleider van VluchtelingenWerk en een gespreksleider uit de doelgroep.

Looptijd

Het project is gestart in september 2017 met steun van De Bernard van Leer Stichting, het Oranje Fonds en de GDD Gelderland Zuid. Het pilot project loopt tot december 2018. Indien andere gemeenten interesse hebben om ook met dit project van start te gaan is dat mogelijk vanaf januari 2018.Meer informatie

Voor informatie of met vragen over dit project kunt u terecht bij de projectleider Maaike Stolte, mstolte@vluchtelingenwerk.nl