Gemeenten & Professionals, 30 juli 2021

Rondleiding maakt indruk op statushouders

Voor vijftien statushouders van Schouwen-Duiveland is de vijfdelige workshop van het participatieverklaringstraject op 23 juli afgerond met een rondleiding in het Watersnoodmuseum in Zierikzee.
placeholder

Afgelopen vrijdag, 23 juli, vond de laatste workshop van het Participatieverklaringstraject (pvt) voor statushouders in Schouwen-Duiveland plaats. De eerste vier workshops waren digitaal vanwege corona, maar de laatste workshop wilde Teamleider Aukje Postma van VluchtelingenWerk graag fysiek. ‘De afsluiting van de workshops is altijd een rondleiding in het Watersnoodmuseum in Zierikzee en ook is er de uitreiking van de deelnamecertificaten aan de cursisten.’

Individuele aandacht

Ria en Jaap werken als vrijwilliger bij het Watersnoodmuseum en geven altijd de rondleiding voor onze doelgroep. ‘Ria is onze contactpersoon voor de opslag en Jaap voor de voedselbank in Zierikzee. Het echtpaar is heel betrokken bij statushouders en daarom is het fijn dat zij ook de rondleiding in het museum doen. We delen de groep van vijftien cursisten op in twee groepen, zodat er meer individuele aandacht is voor de deelnemers.’

Nederlands

De cursisten zijn uit Syrië en Soedan. ‘Bij deze pvt-workshop was iedereen Arabisch sprekend, daarom hadden we bij elk van de de twee groepen een vertaler vanuit VluchtelingenWerk om te tolken. Ria en Jaap vinden het wel belangrijk dat de deelnemers hun best doen om ook het Nederlands te verstaan. Om die reden vertellen zij alles in het Nederlands.’

Hulp uit de wereld

Het doel van de rondleiding is dat de deelnemers meer over Nederland leren en wat de mensen in Schouwen-Duiveland hebben meegemaakt. ‘Ria en Jaap bespreken bijvoorbeeld de relatie van Nederland met overstromingen door de jaren heen, de invloed van de Watersnoodramp in 1953 in Nederland en Schouwen-Duiveland in het bijzonder en hoe heel de wereld heeft geholpen om de getroffen gebieden weer op te bouwen. Ook vertellen zij over de infrastructuur die is ontwikkeld dat zoiets niet nog een keer kan gebeuren, de Zeelandbrug bijvoorbeeld.

Vragen stellen

Ria en Jaap horen graag wat de deelnemers hebben geleerd, wat zij denken over alles wat zij zien en willen graag het gesprek erover aangaan. De reactie van Jaap en Ria: ‘De groep vond deze geschiedenis over Zeeland indrukwekkend. Ook gaven de deelnemers aan dat ze het op prijs stelden de kans te krijgen om de verhalen van ons te horen en dat het belangrijk is om te weten en te begrijpen. Wij merkten dat wij de deelnemers ook op een andere manier leerden kennen door met een vertaler te communiceren. Zij kregen daardoor de kans om aan ons de vragen te stellen die in hen opkwamen. Het was een mooie middag met een actieve en geïnteresseerde groep.’

Kennismaking van Nederlandse kernwaarden in de pvt-workshop is ter voorbereiding op de ondertekening van de participatieverklaring. Aanwezig zijn bij de workshop Participatieverklaring is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

Iedereen die tijd over heeft en graag een bijdrage wil leveren aan het wegwijs maken van een vluchteling in Schouwen-Duiveland nodigt Aukje Postma uit om contact op te nemen via e-mail aupostma@vluchtelingenwerk.nl of telefoon (06-2276 7073).

Lees meer informatie over vacatures op onze website vluchtelingenwerk.nl/vacature.