Gemeenten & Professionals, 20 december 2019

Samen zijn en samen zingen

In Zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk is het gezellig op de woensdag. De bewoners zingen dan met elkaar. Afgelopen woensdag was er een bijzondere muzikale 'kerstontmoeting'. De bewoners hadden een groep van twaalf vluchtelingen uit verschillende landen op bezoek. Deze mensen wonen sinds kort in Nederland. Het is belangrijk dat zij snel onze taal en onze cultuur leren kennen. En natuurlijk meezingen, als dat kan.
placeholder

Vluchtelingen moeten inburgeren in Nederland en een verplicht onderdeel daarvan is het participatieverklaringstraject. VluchtelingenWerk helpt hen daarmee op weg met het organiseren van een cursus.
De cursisten spreken met elkaar over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Ze praten over democratie, vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Wat deze begrippen voor hen betekenen en wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen Nederland en hun land van herkomst. Het zijn soms pittige discussies, maar alle deelnemers zijn het over één ding eens: 'We zijn blij met de vrijheid die we hier ervaren.'

In de cursus doen de vluchtelingen ervaring op met dat waar Nederlanders nummer 1 in zijn: vrijwilligerswerk. Woensdag was het zover. Ze hielpen met de voorbereidingen van de kerstzang bij het zorgcentrum Hoogwaak in Noordwijk. Ze schonken koffie in voor de bewoners. Thuis hadden ze traditionele Syrische en Pakistaanse hapjes gemaakt en die deelden ze uit. De bewoners van Hoogwaak vonden het heel gezellig en interessant om deze mensen te ontmoeten. Er werden hier en daar gesprekjes gevoerd, en waar mogelijk, hielp de een de ander met koffie drinken.

'Een van de bezoekers heet Mahmoud. Hij is gevlucht voor de oorlog in Syrië. Een gesprek in vloeiend Nederlands voeren kan hij nog niet, maar hij doopte het koekje van een van de bewoners even voor haar in de  koffie … Dat was een mooi moment´, vertelt Monique van den Hoonaard, die namens de vrijwilligers van VluchtelingenWerk Noordwijk aanwezig was. Ze vertelt dat de vluchtelingen sinds kort in de Bollenstreek wonen en trots hun participatieverklaring hebben ondertekend, na het succesvol afronden van het participatietraject.

Het hoogtepunt van de zang-ochtend, was het Arabische lied dat de vluchtelingen voor de gelegenheid hadden ingestudeerd en daar lieten horen. De cursisten hadden met elkaar bedacht dat het leuk was om een Arabisch lied te zingen voor de ouderen. Omdat het gesprek niet tussen iedereen mogelijk was, was het samenzijn en samenzingen een mooie vorm van communicatie. Helemaal in de kerstgedachte!