Gemeenten & Professionals, 25 juni 2013

Samenwerkingsovereenkomst inburgering

Op 14 maart hebben VluchtelingenWerk Gelderland en de taalaanbieders Agens en Quality Communication een samenwerkingsovereenkomst getekend om inburgeringstrajecten uit te voeren voor vluchtelingen en migranten. De markt voor inburgering is per 1 januari 2013 ingrijpend veranderd. Vanaf dan is de gewijzigde inburgeringswet namelijk in werking getreden. Gemeenten verzorgen niet langer het inburgeringsaanbod, inburgeraars zijn zèlf verantwoordelijk voor het inkopen en betalen van een inburgeringstraject. Daarom gaat VluchtelingenWerk Gelderland inburgeringstrajecten aanbieden voor vluchtelingen en migranten

Voor het verzorgen van de klassikale lessen,heeft zij een overeenkomst met de taalaanbieders Agens en Quality Communication afgesloten. Die garanderen de inzet van ervaren NT2 docenten. VluchtelingenWerk geeft extra begeleiding ten behoeve van huiswerkopdrachten, spreekvaardigheid en examentraining via een taalcoach en regelt alles er omheen: van intake tot examens. Inburgeraars kunnen zo nodig een lening afsluiten bij DUO om het inburgeringstraject te bekostigen. VluchtelingenWerk biedt verschillende trajecten, van alfabetisering tot Staatsexamen NT2.
VluchtelingenWerk Gelderland beschikt over het keurmerk Blik op Werk en voldoet aan de voorwaarden van het leensysteem van DUO.
De inburgeringstrajecten worden aangeboden in de provincies Gelderland en Overijssel. Er zijn voorlopig 16 cursuslocaties voorzien.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de inburgeringstelefoon: 020-3649599 of per mail: inburgering@vwgelderland.nl