Gemeenten & Professionals, 25 juni 2014

Slotdag Taal in Beweging groot succes

De slotdag van ons project Taal in Beweging op 24 juni in het Nederlands Openluchtmuseum was een groot succes! Meer dan 400 vluchtelingen, nieuwkomers en taalcoaches hadden een fantastische dag.
placeholder

In koppels of groepjes liepen zij door het park en konden op speelse wijze leren en genieten van de (oud)Nederlandse cultuur en geschiedenis.
's Middags was er een slotconferentie, waarin de resultaten van het project Taal in Beweging werden gepresenteerd en taalcoaches over hun ervaringen vertelden.
Eén van de sprekers was ook de 18jarige Maria uit Pakistan, pas 1 jaar in Nederland, maar nu al in staat een zaal toe te spreken. Zij vertelde hoeveel zij van haar taalcoach geleerd heeft.  Zij werd beloond met een groot applaus!
Met deze fantastische dag is het succesvolle project Taal in Beweging op passende wijze afgesloten.

Het project Taal in Beweging is mede mogelijk gemaakt door het Europees Integratiefonds en het Europees Vluchtelingenfonds.