Gemeenten & Professionals, 29 april 2019

Via Smallfoot naar mooie stappen

Niet bang zijn voor elkaar, open zijn, samen praten en samenwerken: dat was de boodschap van de film Smallfoot die vluchtelingen en medewerkers van Hulst voor elkaar, VluchtelingenWerk, Piblw en de gemeente samen hebben bekeken. De film - uiteraard in het Nederlands - vormde een onderdeel van de inburgering. In de film is te zien dat de twee groepen veel van elkaar verschillen en dat vooroordelen verlammend kunnen zijn, maar dat door het openstellen, vertrouwen in elkaar hebben en respect voor elkaar tonen een goede samenwerking en vriendschap kan ontstaan.
placeholder

Na de film zijn vluchtelingen en medewerkers van betrokken organisaties met elkaar in gesprek gegaan over de film en of zij ook verschillen zien tussen mensen in Nederland en hoe we ondanks deze verschillen en het onbekende toch nader tot elkaar kunnen komen.

Onder het genot van een hapje en een drankje zijn er leuke gesprekken ontstaan en ideeën voor vluchtelingen om meer in contact te komen met Nederlanders. De samenwerkende organisaties deden ideen op om activiteiten te organiseren om mensen nader tot elkaar te brengen. Een leerzame en vooral ook gezellige middag!