Gemeenten & Professionals, 2 februari 2022

Spreekuur in Leeuwarden

Vanaf maandag 24 januari 2022 heeft VluchtelingenWerk Leeuwarden een spreekuur Integratie.
placeholder

Spreekuur Integratie
Wanneer vluchtelingen in de gemeente Leeuwarden vragen hebben kunnen zij terecht bij het spreekuur van VluchtelingenWerk Leeuwarden.
Vragen op het gebied van inkomen, administratie & financiën, onderwijs, arbeid, wonen, gezondheidszorg, verzekeringen, rechtspositie, inburgering etc. worden beantwoord.
Poststukken worden uitgelegd en er wordt geholpen bij het in gang zetten van betalingsregelingen. Waar nodig vind doorverwijzing dan wel overdracht plaats naar lokale, regionale of landelijke reguliere voorzieningencheck.


Voor wie?
Vluchtelingen woonachtig in de gemeente Leeuwarden die maatschappelijk begeleid worden en vluchtelingen woonachtig in gemeente Leeuwarden die het traject maatschappelijke begeleiding reeds doorlopen hebben , maar incidenteel nog ondersteuning nodig hebben. Het spreekuur is toegankelijk voor statushouders die maximaal 2 jaar geleden in de gemeente is gehuisvest.

Wanneer?
Maandag    10:00 - 14:00 uur
Woensdag  10:00  -14:00 uur

Afspraak maken?
U kunt een afspraak maken per email of Whatsapp:
Email: spreekuurleeuwarden@vluchtelingenwerk.nl
Whatsapp: 06-10476081