Gemeenten & Professionals, 3 december 2019

Spreekuurvrijwilliger bedankt!

Twee statushouders komen nog voordat het spreekuur begint, binnen met een brief in hun hand. Joost zet een stoel extra aan zijn tafel, zodat er nu twee stoelen staan. Hij krijgt de brief in zijn handen en begint direct met uitleggen. “Dit is een bijstandsvraag, met afspraken onder andere.” Joost houdt de brief omhoog, zodat hij en het stel mee kan lezen.
placeholder

Terwijl hij de brief leest, legt hij uit: “Je moet je aanmelden voor een inburgeringscursus, daarvoor heb je twee opties waaronder VluchtelingenWerk. Denk na over de twee opties en maak een keuze naar welke je wilt gaan.” De man praat redelijk Nederlands en zijn vrouw zit aandachtig naar de onbegrijpelijke taal te luisteren. Op zoek naar herkenbare woorden. De man vraagt aan Joost waar de twee cursussen zitten en Joost legt het uit op de kaart van Wageningen. Daarna laat hij op de computer zien hoe de man zich kan aanmelden voor een inburgeringscursus.

Dit soort vragen krijgt Joost Wolf veel tijdens zijn spreekuur. Hij heeft al 4 jaar ervaring en plezier in zijn vrijwilligerswerk. Naast brieven uitleggen, houdt Joost veel contact met allerlei instanties. Bijvoorbeeld wanneer statushouders aan het eind van het jaar een gas- en elektriciteitsrekening krijgen van 400 euro. “Als een statushouder die niet heeft betaald dan zijn er heel veel dingen die even geregeld moeten worden, dan bel je even de instanties.” Daarnaast zijn er meer sociale dingen die geregeld moeten worden, zodat statushouders mee kunnen doen met sportverenigingen en dergelijke. Ook moeten statushouders die starten in Wageningen veel formulieren in vullen voor de gemeente en veel praktische zaken regelen. Wanneer vluchtelingen langer in Wageningen verblijven gaan hun vragen meer over verplichtingen die ze niet hebben gedaan.

Een spreekuurmedewerker is een duizendpoot die belt, die regelt, die legt uit, die onderzoekt, die controleert en dat allemaal om statushouders op weg te helpen in hun nieuwe gemeente. De ene statushouder redt zichzelf, de ander wilt graag geholpen worden. “Het leukst vind ik,” zegt Joost, “dat ik nuttig kan helpen, dat ik mensen die vast lopen in al die bureaucratische dingen kan helpen. Het andere leuke is dat je mensen hier een beetje leert kennen.” Doordat Joost het hele traject de statushouder min of meer volgt, weet hij meer van hen. “Het is ook makkelijker, dat je hun achtergrond kent, om problemen op te lossen.”

Zaterdag is het de Dag van de Vrijwilliger. VluchtelingenWerk Oost Nederland prijst Joost Wolf voor zijn 4-jarige bijdrage aan het vluchtelingenwerk; namens elke statushouder waar de drempel nu lager ligt om naar het spreekuur te stappen, en om hulp durft te vragen en met een glimlach van steun weer vertrekt. Dankzij Joost en alle andere spreekuurvrijwilligers. Bedankt!