Gemeenten & Professionals, 20 augustus 2013

Start inburgeringscursus VluchtelingenWerk in Nijmegen

Op 19 augustus is de eerste inburgeringscursus van VluchtelingenWerk Oost Nederland in Nijmegen van start gegaan. Vier ochtenden per week krijgen inburgeraars taalles van een gekwalificeerde NT2-docent van Agens. VluchtelingenWerk biedt via een taalcoach begeleiding ten behoeve van huiswerkopdrachten en spreekvaardigheid. Daarnaast zijn klassenassistenten van VluchtelingenWerk in de klas aanwezig als extra ondersteuning. De cursus vindt plaats in de kantoorlocatie van VluchtelingenWerk aan de Van Spaenstraat in Nijmegen.

Inburgeraars die interesse hebben om nog in te stromen in deze eerste groep kunnen contact opnemen met VluchtelingenWerk. Het gaat wel om inburgeraars die de nieuwe inburgeringsregels volgen en ook aan het nieuwe examen deelnemen. Ons aanbod voorziet aan de eisen van het keurmerk (www.blikopwerk.nl). Voor inburgeraars zijn er mogelijkheden voor een lening bij DUO (www.duo.nl).
Voor meer informatie: telefoon: 020-3649599  of email: inburgering@vwon.nl.