Gemeenten & Professionals, 18 augustus 2015

Studentencomplex Nijmegen voor huisvesting vluchtelingen

Gemeente Nijmegen wil een voormalig studentencomplex in gebruik nemen voor het huisvesten van honderd vluchtelingen uit Eritrea. Hoewel VluchtelingenWerk altijd wijst op het belang van gemengd wonen (vluchtelingen en Nederlanders in dezelfde omgeving), waarderen wij dit plan dat het tekort aan sociale huurwoningen tegen gaat. Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland: “Gezien de hoge nood moet er naar alternatieven worden gekeken. Wij waarderen de extra inzet en begeleiding van gemeente Nijmegen en zijn benieuwd of dit werkt.” Tekort aan woningen

In veel gemeenten zijn problemen met het vinden van goedkope sociale huurwoningen voor vluchtelingen. Bijna de helft van de bewoners van asielzoekerscentra heeft een verblijfsvergunning en zou het AZC moeten verlaten. Door een gebrek aan sociale huurwoningen blijven veel vluchtelingen noodgedwongen langer in het AZC wonen. Daar kunnen zij niet beginnen met integreren en staat hun leven op de pauzestand.

Creatieve oplossingen
Om er toch voor te zorgen dat vluchtelingen sneller een nieuwe start kunnen maken, zijn creatieve oplossingen hard nodig. Daarbij kan worden gedacht aan het ingebruiknemen van leegstaand vastgoed, of delen van woningen door vluchtelingen. Rekening houdend met de lastige situatie voor veel gemeenten heeft VluchtelingenWerk wel een aantal voorwaarden. Zo mag de huisvesting de integratie niet belemmeren en kan het delen van een woning alleen op vrijwillige basis.

Beter dan lang wachten

Het plan in Nijmegen houdt in dat honderd Eritrese vluchtelingen samen worden gehuisvest in een studentencomplex dat leeg is komen te staan. Dat er geen mix is met bijvoorbeeld Nederlandse studenten vindt VluchtelingenWerk niet ideaal. In Nijmegen wordt wel extra ingezet op begeleiding en het organiseren van activiteiten. Het is wel beter dan lang wachten in een asielzoekerscentrum. Wij zijn benieuwd naar de resultaten.

Beluister hier het interview met Jan van der Werff, directeur van VluchtelingenWerk Oost Nederland op BNR Nieuwsradio.