Gemeenten & Professionals, 26 juni 2020

Succesvolle samenwerkingen met bedrijven

Samenwerken met bedrijven loont!  Voor de statushouder, de gemeente en een bedrijf. Wat een mooie initiatieven en samenwerkingen in Oost Nederland.
placeholder
Leerwerktrajecten en samenwerkingsverbanden
 • Statushouders voor de klas, i.s.m. Windesheim en UAF ging succesvol van start met 16 deelnemers in 2019. In september 2020 start de tweede groep.
 • 30 statushouders staken hun handen uit de mouwen in de Ouderenzorg in de FoodValley.
 • VWON, Randstad en Arriva zijn in gesprek om een gezamenlijk opleidingstraject te realiseren voor buschauffeurs.
Bedrijven zoeken vluchteling

Bedrijven, organisaties en sectoren benaderen ons regelmatig rechtstreeks met specifieke vacatures, eventueel gecombineerd met een kort opleidingstraject. Soms gaat het direct om betaalde vactures, andere keren om werkervaringsplaatsen.  In 2019 konden we vluchtelingen matchen aan de volgende bedrijven:

 • OpStap (afbouwsector): 29 matches
 • Tennet ism refugee talent Hub (energiesector): 16  matches
 • Alliander (energiesector): 9 matches
 • Berlitz (onderwijs): 1 docent arabisch gematcht
 • Arriva (logistiek): 8 matches
 • Wentzo (ICT): 1 match
 • Bouwmensen (bouwsector): 11 matches
 • Metechnica/Installatiewerk (Bouw): 8 matches
 • Verschillende bedrijven in de Industrie / metaalsector: 9 matches
 • Drie restaurants: 6 matches
 • Koskamp (Automotive): 14 kandidaat auto-monteurs gematcht
 • Lineair Beeld research (culturele sector): 1 illustrator gematcht

Daarnaast verwijzen we statushouders naar banenmarkten, open bedrijfsdagen etc.

Vluchtelingen zoeken werk

Soms komt het initiatief vanuit de bedrijven/sectoren. Vaker ligt de bal bij de statushouder die aan het werk wil. Ook daar kunnen we bij helpen.  Dat doen bijvoorbeeld onze participatiecoaches in onze uitgebreide maatschappelijke begeleiding (VIP18). Ook begeleiden we statushouders via ons arbeidsparticipatieproject VIP2 met trainingen, werkervaring en een vrijwillige coach.  Statushouders zijn na dat project kansrijker en aantrekkelijker op de arbeidsmarkt.