Gemeenten & Professionals, 22 februari 2018

Taalcentrum Vlaardingen: Vernieuwend en vooruitstrevend

Vijf jaar geleden bleek de behoefte aan taallessen in Vlaardingen groot. Het leidde tot de start van Taalcentrum Vlaardingen, dat langzaam uitgroeide tot een inspirerende leeromgeving waar ongeveer 240 cursisten uit diverse landen samen de Nederlandse taal leren.Teamleider Rhimou Bouchrit is trots op de aanzienlijke vooruitgang bij de cursisten, vrijwilligers en docenten.
placeholder

Die vooruitgang blijft niet onopgemerkt en wordt breed gewaardeerd. Het Taalcentrum kreeg van Fonds Schiedam Vlaardingen toestemming extra materialen aan te schaffen, zodat het project nu nog beter kan lopen.

Initiatief van gemeente

Taalcentrum Vlaardingen is een initiatief van de gemeente die vijf jaar geleden een laagdrempelige voorziening voor anderstaligen wenste. Er was een grote behoefte aan informeel taalonderwijs. De gemeente vroeg VluchtelingenWerk die voorziening te ontwikkelen. De gemeente financiert het Taalcentrum vanuit de WEB- gelden (Wet Educatie en Beroepsonderwijs).

Veilige sfeer: Iedereen is welkom

Voor Rhimou, en de cursisten zelf, is het van groot belang dat het Taalcentrum een veilig gevoel creëert waar fouten gemaakt mogen worden en de focus vooral op de geboekte vooruitgang ligt. 'Met kleine groepjes, en individuele aandacht voor iedere cursist proberen wij de lessen laagdrempelig te maken zodat iedereen zich op zijn gemak voelt aldus de Teamleider van VluchtelingenWerk Vlaardingen. 

Sociale kracht

De sociale interactie tussen de cursisten onderling is ook een essentieel element in het Taalcentrum. Vaak leren ze het meest in de omgang met elkaar, dus worden groepsopdrachten en samenwerking ontzettend gestimuleerd.
De cursisten leren elkaar niet alleen beter kennen tijdens de lessen, ook worden er regelmatig andere culturele activiteiten georganiseerd, zoals een bezoek naar het ‘Museum Vlaardingen’. Het is ook van belang dat ze bijvoorbeeld digitaal vaardig worden, hetgeen kan helpen met de zoektocht naar een baan of de vele online administratieve zaken vergemakkelijkt.
Taalcentrum Vlaardingen geeft dus niet alleen les in begrijpend lezen, grammatica, of woordenschat. Het is veel breder dan dat – het streeft er ook naar om cultuur, politiek en andere essentiële aspecten van de Nederlandse samenleving bij te brengen.

Enorme sprongen

In het taalcentrum is het fantastisch te zien hoe snel sommige cursisten de taal kunnen leren. 'Een van onze cursisten had nog nooit onderwijs gehad in haar land van herkomst, ze kwam als analfabeet naar Nederland', vertelt Rhimou. De vrouw ontpopte zich in de veilige leeromgeving van het Taalcentrum  tot een voorbeeldige studente die heel snel flink wat niveaus omhoog kon worden geplaatst. 'We waren echt onder de indruk van haar vorderingen. Als iemand zulke  enorme sprongen in taalvaardigheid maakt, dan werkt dat inspirerend. Voor andere cursisten maar natuurlijk voor de docenten.'

 

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie