Gemeenten & Professionals, 21 februari 2023

Teamleider Minara Kassanova: 'Sinds de introductie van Euro-Wijzer hebben we mooie resultaten behaald en daar wil ik alle vrijwilligers voor bedanken.'

De financiële begeleiding van vluchtelingen is in de Haarlemmermeer succesvol gegroeid. In 2022 volgden 103 cliënten de cursus Omgaan met geld in Nederland en werden 108 cliënten ondersteund door een Budgetcoach. Teamleider Minara is trots: 'van de genoemde cliënten heeft niemand een problematische schuld.'
placeholder
Minara Kassanova - teamleider in Haarlemmermeer (Hoofddorp)

Euro-Wijzer in de Haarlemmermeer

'In Haarlemmermeer werd in 2015 gestart met de Euro-Wijzer,' vertelt Minara. 'Dat was toen nog kleinschalig en gesubsidieerd  door Het Oranje Fonds. Het was een uitdaging om van een klein project een groot project maken. Vooral als je net in dienst bent. Vanaf 2017 speelde de gemeente een grote rol bij het inzetten en financieren van de cursus Omgaan met geld en per 1 januari 2022 vormen de cursus en de financiële begeleiding door een BudgetCoach vaste onderdelen van de Ontzorging van vluchtelingen door de gemeente Haarlemmermeer.'

placeholder

Minara zat in de werkgroep Ontzorging en moest presentaties geven en stukken schrijven om de gemeente te overtuigen dat het financieel begeleiden van cliënten in ieders voordeel is: 'Het was uitdagend om budgetcoaching ingekocht te krijgen.' Vervolgens werkte ze negen Budgetcoaches in en gaf ze een aantal keer de verdiepende cursus Euro-Wijzer voor budgetcoaches in de regio. Daarnaast wist ze het voor elkaar te krijgen dat cliënten niet zes, maar negen maanden budgetcoaching krijgen. Onder andere, want Minara heeft ook nog andere financiële struikelblokken voor cliënten weten op te lossen samen met de gemeente.

Het was uitdagend om budgetcoaching ingekocht te krijgen.

Minara Kassanova

Wat doet een budgetcoach?

Een Budgetcoach begeleidt cliënten naar financiële zelfredzaamheid en helpt daarmee het ontstaan van problematische schulden te voorkomen. Deze individuele begeleiding sluit aan bij de andere tools van de Euro-Wijzer methode, zodat groepscursus, thuisopdrachten en begeleiding elkaar versterken. Elke drie maanden vult de Budgetcoach samen met de cliënt het Meetinstrument in, dat bijhoudt hoe het staat met de zelfredzaamheid en de acties. De resultaten worden in een budgetplan verwerkt. Maandelijks wordt er ook een begroting ingevuld en besproken. Dat geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven.

Duidelijkheid over taken

In het begin was niet voor iedereen gemakkelijk te onderscheiden welke taken bij de Budgetcoach lagen en welke bij de  Maatschappelijk Begeleider. Minara: 'Inmiddels hebben wij checklists gemaakt en een paar bijeenkomsten hierover georganiseerd. Met de Budgetcoaches worden goede resultaten gehaald en ook de Maatschappelijke Begeleiders hebben meer tijd om cliënten met andere vragen te helpen.'

placeholder

De resultaten mogen er wezen

Teamleider Minara is enorm trots op haar team: 'Wij hebben in 2022 aan 103 vluchtelingen de cursus ‘Omgaan met geld’ gegeven en 108 cliënten hebben een Budgetcoach gehad. Allemaal vinden ze het heel fijn om zoveel kennis te krijgen. En, geen van de cliënten heeft een problematische schuld. Dat is goed nieuws! Hierbij wil ik onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet en goede samenwerking. Zonder hun hulp zouden wij deze resultaten niet hebben bereikt.'

Over Euro-Wijzer

De methode Euro-Wijzer werd in 2015 geïntroduceerd als aanvulling op de basale praktische financiële ondersteuning binnen de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Voor veel vluchtelingen blijkt het lastig om rond te komen van een laag inkomen, bijvoorbeeld omdat ze geen goed overzicht hebben van hun inkomsten en uitgaven, en/of omdat ze onbekend zijn met internetbankeren en het bijhouden van administratie.

Erna Geleijnse, stafmedewerker: “De financiële begeleiding binnen de maatschappelijke ondersteuning is niet heel intensief. Er is zoveel dat aandacht behoeft. Alles is best complex in Nederland, helemaal voor vluchtelingen wiens wereld toch al op zijn kop staat. De methode Euro-Wijzer behelst tools en trainingen voor de begeleiders en de vluchtelingen zelf. Het meest bekend is de groepscursus Omgaan met geld in Nederland. Die werd in 2022 voor duizenden cliënten ingekocht.”

En nu de Budgetcoach

Met de nieuwe inburgeringswet op 1 januari 2022 moeten gemeentes statushouders zes maanden financieel ontzorgen. Dat betekent dat de eerste zes maanden de betaling van de huur en vaste lasten zoals gas en licht via de gemeente loopt. Erna: “Daar heeft de cliënt dan even geen omkijken naar. Er is genoeg om op de rit te krijgen. Maar het is naïef om te denken dat iedereen in die zes maanden klaar is om het daarna helemaal zelf te kunnen doen.”

VluchtelingenWerk zou het wenselijk vinden als gemeentes in de toekomst de dienst budgetcoaching vaker afnemen. Op z’n minst om bij signalering van financiële problemen een cliënt aan een Budgetcoach te kunnen koppelen, maar idealiter een Budgetcoach voor alle statushouders. Erna: “Dit laatste is nu het geval in Haarlemmermeer. Dat schept ruimte binnen de maatschappelijke begeleiding en geeft goede resultaten zoals teamleider Minara Kassanova laat zien.”

Meer informatie over Euro-Wijzer