Gemeenten & Professionals, 6 november 2020

Terugblik Webinar 'Inclusief beleid maak je niet alleen'

Onze webinargasten gingen op 9 november in gesprek over inclusief beleid. Dit was het derde webinar dat provincie Gelderland en provincie Overijssel organiseerden samen met VluchtelingenWerk Oost Nederland.
placeholder

Halleh Ghorashi en Elena Ponzoni van de VU presenteerden hun onderzoek 'Naar een structurele plek'. Ze bespraken drie niveaus van refugee-led advocacy: individuele verhalen, gedragen verhalen en de beschermende schil. Ook vertelden ze wat er nodig is om deze drie niveaus van betrokkenheid te realiseren. Je kunt hun onderzoek downloaden.

Daarna kwam een praktische aanvulling vanuit de klankbordgroep. Gastheer Bahram Sadeghi sprak met Zekria Amani van de klankbordgroep, Andrea Haverkort van VluchtelingenWerk Oost Nederland en Robert Haaijk van de Provincie Gelderland. Ze vertelden over hun geleerde lessen en gaven tips aan organisaties die een klankbordgroep willen oprichten. Samen met OpenEmbassy maakte VWON een leidraad voor organisaties die overwegen om een klankbordgroep in te zetten. Je kunt de  methodiek downloaden.

Atta de Tolk sloot het webinar prachtig af met een poëtische samenvatting.

Kijk het webinar terug:

Terugblik andere webinars

  • Het eerste webinar behandelde Matching tussen bedrijven en vluchtelingen: Matching that Matters. Zie hier meer info en de terugkijklink.
  • In het tweede webinar kwam Maatschappelijke Begeleiding binnen de VOI aan bod, ook die kun je nog terugkijken.