Gemeenten & Professionals, 10 februari 2020

Training Eurowijzer

In januari en februari hebben statushouders de training Eurowijzer gevolgd.
placeholder

 De training wordt gegeven om statushouders financieel zelfredzamer te maken. Voor veel statushouders is het financiële Nederlandse systeem moeilijk en nieuw. In de vier bijeenkomsten leer je overzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven, hoe je je eigen administratie bijhoudt, welke regelingen er in de gemeente zijn en waar je naar toe kunt gaan met vragen. De training werd als zeer leerzaam en leuk ervaren.