Gemeenten & Professionals, 26 juli 2021

Veel werk verricht, nu op zoek naar versterking!

VluchtelingenWerk Vlaardingen heeft in 2020 liefst 69 vluchtelingen in de gemeente gehuisvest, welkom geheten en op weg geholpen. Het team van teamleider Mirjam van Vliet bood 67 nieuwkomers maatschappelijke begeleiding, behandelde 599 hulpvragen tijdens de spreekuren en rondde 10 dossiers gezinshereniging af. ‘Het was door corona een raar jaar. Het piepte en het kraakte soms. Maar dankzij de flexibiliteit en ongelooflijke inzet van onze geweldige vrijwilligers is er ongelooflijk veel werk verricht. Dat maakt me extra trots’, aldus Mirjam van Vliet.
placeholder

Het doel van onze maatschappelijke begeleiding is - in grote lijnen - dat de cliënt leert zelfstandig gebruik te maken van alle voorzieningen, in staat is daarin zelf keuzes te maken en uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente kan opbouwen als volwaardig participerend burger. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk spelen daarin een belangrijke rol. In Vlaardingen startten er in 2020 32 trajecten maatschappelijke begeleiding. 35 statushouders kregen die begeleiding voor het tweede jaar.

Hechte band

‘Het is ongelooflijk leuk om van dichtbij de groei van nieuwkomers te volgen. Om te zien welke stappen zij zetten richting zelfredzaamheid. Het afwisselende werk, de goede sfeer in het team, de hechte band met andere vrijwilligers en met onze cliënten: dat alles motiveert me’, vertelt maatschappelijk begeleider Fatima Bouchrit. De vrijwilligster leverde onlangs, na vier jaar hard werken, met veel doorzettingsvermogen en vastberadenheid, een belangrijke bijdrage aan een gelukte gezinshereniging. ‘Een Vlaardings gezin is na heel lang wachten herenigd. Daar ben ik echt trots op.’

Extra inspanningen

70 statushouders bezochten een of meerdere keren onze spreekuren. In totaal behandelde ons team 599 vragen. De meeste gaan, zoals altijd, over financiën en belastingen. Maar dit jaar was het aantal beduidend lager. Dat kwam ongetwijfeld door corona maar is ook een gevolg van onze extra inspanningen cliënten op financieel gebied beter te begeleiden.
Bij VluchtelingenWerk Vlaardingen volgden vorig jaar 58 statushouders een inburgeringscursus. Taalcentrum Vlaardingen bood daarnaast ook nog 924 taalbijeenkomsten voor niet inburgeringsplichtigen aan.

Passieprijs

Henny Petray maakt net als Fatima Bouchrit en Bassel (op de foto) ook deel uit van ons team maatschappelijke begeleiders. Zij doet dit vrijwilligerswerk nu al 25 jaar. Voor al haar werk kreeg ze vorige maand de VriendenLoterij Passieprijs. ‘Dat heeft ze dubbel en dwars verdiend’, zo reageerde teamleider Mirjam van Vliet. ‘Henny is goud waard. Voor ons team. En dus ook voor nieuwe Vlaardingers die hier een herstart maken en er daarbij – dankzij het steuntje in de rug van vrijwilligers als Henny – niet alleen voor staan.

Wie komt er helpen?

Het team van VluchtelingenWerk Vlaardingen heeft versterking nodig. Wie komt er helpen? Klik hier voor de vacatures.