Gemeenten & Professionals, 9 juli 2020

Vertrek directeur Jan van der Werff

10 juli legde directeur Jan van der Werff zijn werk voor VluchtelingenWerk Oost Nederland èn voor de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland definitief neer. Sinds 1 april 1989 gaf hij leiding aan verschillende stichtingen binnen VluchtelingenWerk.
placeholder
Terugkijken met trots

Jan van der Werff: 'Ik heb mijn aandeel mogen geven in de vorm van ideeën, energie en samen bouwen, steeds in contact met vluchtelingen, vrijwilligers, professionals en externe relaties. Ik kijk met trots naar alle resultaten die we gezamenlijk hebben geboekt.

Over mijn besluit om te stoppen heb ik hard na moeten denken. Maar ik heb het met overtuiging en in alle vrijheid genomen. De afwegingen op grond waarvan  ik tot dat besluit ben gekomen zijn natuurlijk veelkleurig. Recent heb ik, samen met mijn landelijke collega-bestuurders binnen VluchtelingenWerk akkoord gekregen om te komen tot één landelijke stichting VluchtelingenWerk Nederland. Een proces dat is voorzien met als stip op de horizon 1 januari 2022. Mede dat maakt het voor mij nu een logisch moment om te stoppen.'

Opvolging

De Raad van Toezicht van VWON heeft  Mirjam Huisman, Directeur Bestuurder van VluchtelingenWerk Zuid West,  gevraagd om het komend half jaar als interim aan de slag te gaan. Zij doet dat graag en is bereikbaar via mhuisman@vluchtelingenwerk.nl.