Gemeenten & Professionals, 17 december 2019

VIP is er ook voor jongeren

Jonge statushouders staan voor grote uitdagingen wanneer ze in Nederland komen wonen. Ze moeten praktische zaken regelen, een woning inrichten, het volgen van de inburgeringscursus wanneer ze 18 jaar worden. Hoe zit het met scholing na de Internationale Schakel Klas? Wat wil de jongere eigenlijk later worden? Waar wil hij/zij werken? Op deze vragen hoeven ze niet alleen een antwoord te zoeken.
placeholder

VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt deze jongeren met het VIP-jongeren programma. In april 2019 startte VluchtelingenWerk Apeldoorn met het project VIP-jongeren in samenwerking met het ISK ‘Onze Wereld’. Dit project is gebaseerd op het bestaande VIP2-project. Ze begeleiden 24 jongeren van 18 jaar of ouder in de voorbereiding op vervolgstappen ná het ISK. Centraal staat het bevorderen van zelfredzaamheid.

Over dit project is projectmedewerker Nagehan Aydinli geïnterviewd. Lees hier het interview: https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/de-brug-naar-hun-kinderdroom  Voor meer informatie kunt u terecht bij Melissa Cooke via mcooke@vluchtelingenwerk.nl