Gemeenten & Professionals, 24 mei 2016

Vluchtelingen actief in landschap

Een gemotiveerde groep vluchtelingen is actief in het landschap in en rond Zwolle. Zij helpen mee met de zomersnoei van oude fruitbomen en werken in onder meer de gemeenschapstuin van verzorgingscentrum 'De Vogellanden' en de moestuinen van de Groentefabriek. Begeleid door professionals en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Landschap Overijssel wordt tevens gewerkt aan taal en cultuur, zodat het deze vluchtelingen ook verder helpt met inburgeren. Voordat de vluchtelingen het tuingereedschap oppakten, kregen ze in een natuurles meer informatie over natuur en landschap in Nederland en hoe mensen daarmee omgaan.

De komende weken zal deze groep vluchtelingen nog actief zijn voor zomersnoei, maaiwerk en leren ze omgaan met een zeis. De verwachting is dat een deel van hen zo de smaak te pakken heeft dat ze actief blijven in het landschapswerk. 'Het is fijn om iets zinvols te doen. Er is veel voor mij gezorgd, het voelt goed om ook zelf voor iets te kunnen zorgen. Het maakt me wat minder verdrietig', vertelt een deelnemer.

In het najaar wordt eenzelfde traject opgestart rond Deventer. Dit initiatief maakt deel uit van het project 'Zorgend landschap' en wordt medegefinancierd vanuit de provincie Overijssel.