Gemeenten & Professionals, 25 oktober 2016

Vluchtelingen ondertekenen participatieverklaring in Neerijnen

Maandag 24 oktober ondertekenden 15 vluchtelingen uit Neerijnen de participatieverklaring. Zij waren hiermee de eerste vluchtelingen in Gelderland. Bij het ondertekenen verklaart de nieuwkomer dat hij/zij kennis heeft genomen van de Nederlandse normen en waarden en deze ook zal respecteren. Vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie staan hierbij centraal. Gemeentes zijn sinds kort verplicht om de participatieverklaring aan te bieden aan vluchtelingen, binnen een jaar na aankomst in de gemeente.
placeholder

VluchtelingenWerk biedt een participatieverklaringstraject om vluchtelingen goed voor te bereiden op het ondertekenen van de participatieverklaring. Door middel van kennis en dialoog over de kernwaarden uit deze verklaring (vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie) wordt ook hun integratie bevorderd.
Tijdens het verdiepende traject van vier dagdelen worden de normen en waarden die in de participatieverklaring staan op verschillende manieren uitgelegd. Bijvoorbeeld door kennisoverdracht, opdrachten en oefeningen, maar ook door de kernwaarden te koppelen aan onderwerpen als Burgerschap, Wonen, Werken, Leren, Gezondheid, Opvoeden en Vrije Tijd.

Maandag was de vierde en laatste workshop in Neerijnen, die werd afgesloten met de ondertekening van de formele ondertekening van de participatieverklaring. Deze workshop ging vooral in op participatie in de gemeente Neerijnen, door actief betrokken te zijn in je vrije tijd. Een medewerkers van Welzijn Rijnwaarden en het Kultuurhuus vertelden wat je allemaal kunt doen met je vrije tijd in de gemeente. Een vluchteling uit de groep is vrijwilliger bij de zorgboerderij en vertelde wat het vrijwilligerswerk hem brengt.

Daarna ging de groep naar het gemeentehuis, waar elke vluchteling de participatieverklaring heeft ondertekend in de raadszaal. Ook de burgemeester was hierbij aanwezig.