Gemeenten & Professionals, 29 oktober 2021

Vluchtelingen op bezoek bij het Fries Museum en Provinciehuis Fryslân

VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft vandaag een groep nieuwkomers een bijzondere excursie aangeboden. In het kader van het Participatieverklaring Traject (PVT) is er een bezoek gebracht aan het Fries Museum en het Provinciehuis Fryslân.
placeholder

Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. ‘Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving’, aldus Linda Schuurman - Teamleider Integratie VluchtelingenWerk.

Impact bevorderen
Vóór het tekenen van de verklaring zijn vluchtelingen verplicht om minimaal één workshop te volgen over de inhoud ervan. ‘VluchtelingenWerk vindt dat één workshop vluchtelingen onvoldoende voorbereidt op het ondertekenen van de verklaring. Linda Schuurman: ‘Om het besef van de inhoud van de verklaring te vergroten, en zo de impact te bevorderen, is het participatietraject ontwikkeld.

Participatieverklaringstraject
Het participatieverklaringstraject bestaat uit vier dagdelen van elk 3 uur: drie verdiepende groepsbijeenkomsten en één excursie. Linda Schuurman: ‘We willen de statushouders kennis laten opdoen over de belangrijkste waarden, sociale regels en grondrechten in Nederland. Om de lokale participatiemogelijkheden te onderzoeken hebben de vluchtelingen vandaag kennis gemaakt met het Fries Museum en het Provinciehuis’.

Fries Museum en Provinciehuis
Twee ervaren museumdocenten hebben de statushouders rondgeleid in het Fries Museum.
Hier konden ze de collectie (zelf)portretten van de National Portrait Gallery bekijken. Al sinds de prehistorie zijn we gefascineerd door de menselijke beeltenis. Hoe zien we anderen en hoe willen we dat de ander ons ziet? Nog steeds zijn portretten van groot belang om status en zelfbeeld te (be)vestigen. Icons laat zien hoe meesters uit de westerse traditie uiting hebben gegeven aan die fascinatie door de eeuwen heen.

In het provinciehuis hebben de statushouders monumentale hoogtepunten van het pand gezien, waaronder de Statenzaal en de kunstcollectie van provincie Fryslân. Het was erg leerzaam en interactief en iedereen heeft er erg van genoten. VluchtelingenWerk heeft deze excursie uitgevoerd voor de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel