Gemeenten & Professionals, 24 maart 2020

Vluchtelingen praten mee!?

Niet alleen over vluchtelingen praten, maar ook mét vluchtelingen in gesprek. Juist als het gaat over beleid voor hen. Zit u ook beamend te knikken achter uw beeldscherm?  Ontzettend belangrijk toch? Maar tussen wil en weg zit een behoorlijk gat, want hoe organiseer je dit vervolgens op een zinvolle manier? Open Embassy en VWON organiseerden hier op 5 maart een drukbezochte maaksessie over.
placeholder

Gespreksleider Patrick van der Heijden ging in gesprek met nieuwkomers en beleidsmakers. De belangrijkste inzichten en vragen van die dag, delen we ook op deze manier:

Belangrijkste inzichten nieuwkomers
  • We willen dat er iets met onze adviezen gedaan wordt, dat houdt ons gemotiveerd.
  • We zijn lid van een Klankbordgroep/adviescommissie voor de mensen na ons, we hopen dat hun situatie verbetert door onze inbreng.
  • We hebben een podium nodig waar onze stem wordt gehoord.
Belangrijkste inzichten beleidsmakers
  • We zetten mensen in op basis van hun expertise en ervaring, stem je adviesvraag daar ook op af.  De juiste  vragen stellen is ontzettend belangrijk. 
  • Een adviescommissie/klankbordgroep is slechts één vorm van participatie. Meer middelen zijn nodig om een inclusieve organisatie te worden. Bijvoorbeeld een inclusief medewerkersbestand, ook op  managementniveau.
  • Maak tijd en middelen vrij om het goed aan te pakken. 
Vervolgens ging men in groepjes in gesprek over onder andere de volgende vragen
  • Hoe betrekken we de stem van nieuwkomers structureel bij ontwikkeling en beleid van nieuwkomers in mijn organisatie?
  • Hoe gaan we nieuwkomers betrekken bij het ontwerpen van het nieuwe inburgeringsbeleid in mijn gemeente?
  • Hoe zorgen we dat ook de stem van ' lastig te bereiken groepen wordt gehoord'  zoals verborgen vrouwen en analfabeten?

De Klankbordgroep van VWON en Open Embassy staan er voor open om met u verder te denken over participatie van nieuwkomers  in beleid en in onze samenleving  vanuit het perspectief en de ervaringen van vluchtelingen zelf!

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met  Andrea Haverkort (ahaverkort@vluchtelingenwerk.nl)