Gemeenten & Professionals, 15 september 2015

Vluchtelingenvraagstukken in gemeenten

Bij de opvang en begeleiding van zowel asielzoekers en vluchtelingen zijn gemeenten, woningcorporaties en -stichtingen en VluchtelingenWerk nauw betrokken. Het gezamenlijk belang is groot. Eens te meer gezien de actuele ontwikkelingen.

7 oktober organiseert VWZHN daarom een congres over vluchtelingenvraagstukken in gemeenten. Het congres is voor genodigden. Tijdens het congres verdiepen wij ons in de thema’s ‘Samenwerken in het sociale domein’, ‘Investeren in sociaal draagvlak’ en ‘Bed, bad en brood, hoe nu verder?’.

We onderzoeken samen welke vraagstukken en problemen er in gemeenten spelen, zoeken samen naar oplossingen en delen daarbij onze kennis graag. Wij hebben burgemeesters, wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers, ambtenaren en ketenpartners uitgenodigd deel te nemen aan het congres.

Meer informatie: congres2015@vwzhn.nl