Gemeenten & Professionals, 7 maart 2019

VluchtelingenWerk Leerdam zoekt versterking

Ons team in Leerdam heeft vorig jaar 29 statushouders gehuisvest en op weg geholpen. Er kwamen 324 bezoekers op onze spreekuren, dertien nieuwe Leerdammers volgden via ons een participatieverklaringstraject, we hielden ons bezig met vijf dossiers met aanvragen voor gezinsherenigingen. En we deden nog zoveel meer.
placeholder

Ook dit jaar is er weer veel werk te verrichten.
Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die een aantal uur per week kunnen helpen als ‘Begeleider Huisvesting’. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den duur naar een stad of een dorp. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe Nederland te regelen? In de vrijwilligersfunctie van Begeleider Huisvesting wijs je nieuwe Leerdammers de weg in hun nieuwe woonplaats. Letterlijk en figuurlijk!

Bureaucratie

Berhane Berih Habtemichael (34) vluchtte in 2014 vanuit Eritrea naar Nederland. Hij prijst de dag dat hij werd gekoppeld aan vrijwilliger Henny van VluchtelingenWerk die hem ongelooflijk goed op weg hielp. En tot de dag van vandaag blijft helpen.

‘Ik ben nu vier jaar in Nederland, ik doe veel zelf. Maar ik weet nog hoe moeilijk het in het begin was, ik
heb erg moeten wennen aan de bureaucratie hier. Ik ben zo dankbaar dat Henny of andere vrijwilligers altijd bereid waren bij de moeilijkste formulieren mee te kijken’, aldus Berhane die inmiddels zelf ook vrijwilliger is bij ons. We kunnen hem altijd bellen om te komen helpen met tolken.

Wat krijg je er voor terug?

VluchtelingenWerk begeleidt al veertig jaar vluchtelingen van welkom naar werk, van aankomst naar toekomst. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol werk en lever je een bijdrage aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers.

Wie komt ons team in Leerdam versterken als Begeleider Huisvesting?
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/begeleider-huisvesting

Zie hier alle vacatures in Vijfheerenlanden: