Gemeenten & Professionals, 5 februari 2019

VluchtelingenWerk Noord-Nederland verbindt maatschappelijke organisaties op trainingsdag Eritrea & Syrië.

Trainingsdag Eritrea & Syrië voorziet in een duidelijke behoefte.
placeholder

Op donderdag 31 januari 2019 organiseerde VluchtelingenWerk Noord-Nederland op locatie Rietland in Zuidwolde (Gr) een trainingsdag Eritrea & Syrië, voor instanties en organisaties die met vluchtelingen werken. Als kennis-organisatie op het gebied van vluchtelingen wil VluchtelingenWerk haar expertise graag delen met andere organisaties. Daar blijkt behoefte aan: er kwamen meer dan honderd mensen uit de hele noordelijke regio op af.


Delen is weten

Martin van Iperen, directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Noord-Nederland, opent de dag en benadrukt de noodzaak voor nieuwkomers om mee te kunnen doen aan de samenleving. Om dat te bereiken is samenwerking met andere partijen van belang; het delen van kennis en ervaring. Delen is weten. 


Bekend maakt Bemind

Yousef uit Syrië (22) vertelt in het kader van het project 'Bekend Maakt Bemind' van VluchtelingenWerk zijn eigen verhaal. Dat doet hij op scholen, bij verenigingen of bedrijven om met mensen in gesprek te komen. Yousef heeft moeilijke keuzes moeten maken. Uiteindelijk heeft hij in 'dit land van papieren' zijn weg kunnen vinden, dankzij de mensen die hem bijstonden. Hij vindt het  heel belangrijk om de taal en cultuur te leren door met Nederlandse mensen om te gaan.


Gebruik humor

Na de inleiding volgen de intensieve en informatieve workshops over Eritrea en Syrië, door twee ervaringsdeskundigen. Van Binyam Andebrhan krijgt het aandachtige publiek in een notendop de aardrijkskunde en geschiedenis van Eritrea voorgeschoteld, inclusief een mini-taalcursus Tigrinya. De redenen om te vluchten en de gevaarlijke vluchtreis komen aan bod. Rollenspellen tonen hoe moeizaam het contact kan zijn als je elkaars cultuur en taal niet begrijpt. De rol van hulpverlener is dan om gewoon te vertellen en te laten zien: 'zo doen wij het hier'. Met alle achtergrondinformatie en antwoorden op de verschillende vragen uit de zaal krijgen de deelnemers adviezen voor de dagelijkse praktijk. Een belangrijke tip: gebruik humor, “met Eritreërs kun je ontzettend lachen”!


Wees geduldig

Sara Razay uit Syrië toont interviews met gevluchte Syriërs. Hun kritische kijk op de Nederlandse gang van zaken maakt duidelijk dat het cultuurverschil groot is en diep geworteld. Er is veel begrip en tijd nodig om je in Nederland thuis te voelen. Syrische ouders willen voor hun kinderen een goede toekomst, maar zijn ook bang om die kinderen te verliezen aan de Westerse cultuur. Ook in deze workshop is er veel interactie met de zaal en een kennistest over taal en cultuur in Syrië. De boodschap die Sara de zaal meegeeft: “Sta open en wees geduldig, heb begrip voor het proces.”


Elkaar vinden en informatie delen

Tijdens pauzes en na afloop maakt men volop gebruik van de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken. Een vraag bij de afsluiting van de bijeenkomst is dan ook: Komt er een vervolg? De deelnemers zijn positief gestemd over deze dag. Men heeft behoefte aan verdere verdieping en meer uitwisseling van ervaringen. Binyam Andebrhan sluit daarop aan met een oproep om meer samen te werken. Een bijeenkomst als deze geeft de gelegenheid om elkaar te vinden en informatie te delen. Zo kom je tot oplossingen.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst. Dat dit initiatief een vervolg zal krijgen, lijkt duidelijk. De kiem is gelegd voor meer uitwisseling van kennis en ervaring.

 

Meer weten?

Neem contact op met Jennifer Molenaar, Projectleider Time4You, Teamleider Juridisch Steunpunt Drenthe, tel. 050-5757290, jmolenaar@vluchtelingenwerk.nl