Gemeenten & Professionals, 8 juli 2021

VluchtelingenWerk Rotterdam ontvangt gift uit nalatenschap

Soms lijkt Nederland kil, met weinig ruimte voor vluchtelingen, maar gelukkig zien we ook veel hartverwarmende dingen! De vele vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten, de steun van kerken en andere donateurs. Of de giften die we krijgen uit een nalatenschap. Zoals van Til van Maurik uit Rotterdam.
placeholder

Directeur-bestuurder Mirjam Huisman ontving uit handen van Mieke de Wit, executeur en vriendin van Til van Maurik, een cheque van ruim €31.503,- voor VluchtelingenWerk in Rotterdam.

Geïnteresseerd in anderen

Til van Maurik werd net na de oorlog geboren in Rotterdam. Ze was in haar werkende leven analist en werkte daarna in de hulpverlening. o.a. bij Slachtofferhulp. Ze was goed in het in gesprek gaan met  mensen en was altijd een zeer geïnteresseerde luisteraar. Na haar pensioen was ze actief in het theater.

Niet zonder reden huis en haar verlaten

In de loop der tijd zag Til van Maurik Rotterdam van mono- naar multicultureel veranderen en ze was daar positief over. Toen ze constateerde dat de discussie rond vluchtelingen en vreemdelingen verscherpte, vond ze dat zorgelijk. Van Maurik was maatschappijkritisch. Ze vond het erg om te zien dat vluchtelingen werden weggezet als gelukszoekers. Mensen verlaten niet zonder reden huis en haard! Ze vond de vluchtelingendeals schandalig.

Moedig werk

Til van Maurik zag het werk van de medewerkers van VluchtelingenWerk als moedig werk. Ze wilde dat graag steunen door na haar dood via een legaat geld te schenken aan VluchtelingenWerk.
Mirjam Huisman vindt het een mooi gebaar en waardeert het enorm dat ze aan VluchtelingenWerk dacht. “We zetten het geld graag in voor ons voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind. Dat draait om ontmoeting om zo het draagvlak voor vluchtelingen te verbeteren en met elkaar in gesprek te gaan.”

Vrijwilligerswerk in Rotterdam

VluchtelingenWerk in Rotterdam begeleidt de statushouders die in de gemeente wonen op allerlei vlakken. Dit gebeurt door gedreven vrijwilligers onder leiding van enkele teamleiders.
Ben je nieuwsgierig of enthousiast geworden en is dit vrijwillligerswerk misschien iets voor jou? Klik hier voor meer informatie.