Gemeenten & Professionals, 1 mei 2019

VluchtelingenWerk Rotterdam zoekt versterking

VluchtelingenWerk Rotterdam heeft vorig jaar 1044 statushouders op weg geholpen en maatschappelijk begeleid. Onze vrijwillige juridische begeleiders hielden zich bezig met 93 dossiers (gezinshereniging), 473 nieuwe Rotterdammers volgden onze workshops in het kader van de participatieverklaring. Op onze leslocatie volgden 130 cursisten inburgeringslessen, daarbij geholpen door 55 vrijwillige klassenassistenten en taalcoaches.
placeholder

Ook dit jaar is er weer veel werk te verrichten. Daarvoor is VluchtelingenWerk op zoek naar vrijwilligers die een aantal uur per week kunnen helpen als maatschappelijk begeleider. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den duur naar een gemeente. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe Nederland te regelen? In de vrijwilligersfunctie van maastschappelijk begeleider wijs je nieuwe Rotterdammers de weg in hun nieuwe woonplaats. Letterlijk en figuurlijk!

Bureaucratie

Berhane Berih Habtemichael (34) vluchtte in 2014 vanuit Eritrea naar Nederland. Hij prijst de dag dat hij werd gekoppeld aan vrijwilliger Henny van VluchtelingenWerk die hem ongelooflijk goed op weg hielp. En tot de dag van vandaag blijft helpen.
‘Ik ben nu vier jaar in Nederland, ik doe veel zelf. Maar ik weet nog hoe moeilijk het in het begin was, ik heb erg moeten wennen aan de bureaucratie hier. Ik ben zo dankbaar dat Henny of andere vrijwilligers altijd bereid waren bij de moeilijkste formulieren mee te kijken’, aldus Berhane die inmiddels zelf ook vrijwilliger is bij ons. We kunnen hem altijd bellen om te komen helpen met tolken.

Wat krijg je er voor terug?

VluchtelingenWerk begeleidt al veertig jaar vluchtelingen van welkom naar werk, van aankomst naar toekomst. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol werk en lever je een bijdrage aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers.

Bewonderenswaardig

‘Helemaal opnieuw moeten beginnen, in een nieuw land, in een vreemde taal. Ik zie van dichtbij hoe statushouders hun best doen hier snel mee te doen. Dat vind ik heel erg bewonderenswaardig’, zegt vrijwilliger Anne (46). ‘Ik vraag me wel eens af, hoe zou ik dat doen? Dit werk zet mij weer even met beide benen op de grond.’

Wie komt ons team met maatschappelijke begeleiders versterken?
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/maatschappelijk-begeleider

Kijk hier voor al onze vacatures in Rotterdam:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/239693/content/vacatures?field_type_vacature_value=vrijwillig&field_gemeente_vac_ref_tid=rotterdam