Gemeenten & Professionals, 5 november 2018

VluchtelingenWerk verhuisd naar Zusterstraat

De hoofdlocatie van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland in Gorinchem is sinds 1 oktober officieel gevestigd in de Zusterstraat nummer 31 in Gorinchem. VluchtelingenWerk biedt van hieruit begeleiding bij huisvesting en maatschappelijke begeleiding aan statushouders, ook wel vluchtelingen met verblijfsstatus genoemd, in Gorinchem, Molenwaard, Giessenlanden en Hardinxveld-Giessendam.
placeholder

De alfabetiseringslessen, inburgeringslessen en lessen ter voorbereiding op de staatsexamens op B1- en B2-niveau blijven plaatsvinden op de leslocatie van VluchtelingenWerk op Groenmarkt 8.

Op de gevel van de locatie aan de Zusterstaat is nog steeds te lezen wat de oorspronkelijke functie van het gebouw was: ULO-school. Nu is het een multifunctioneel centrum waar ook andere dienstverleners, zoals Syndion, het Theaterhuis, Muziekschool gehuisvest zijn. Saide Kroon, teamleider VluchtelingenWerk Gorinchem: 'We zijn heel blij met dee plek. We zitten hier centraal en kunnen zo snel contacten leggen voor bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding of vrijwilligerswerk. Dat heeft een enorme meerwaarde voor onze klanten. Ons doel is om statushouders aan het einde van het begeleidingstraject van 15 maanden minimaal aan een vrijwilligersbaan te helpen.'
De begeleiding vanuit VluchtelingenWerk bestaat uit meerdere onderdelen. Gedurende de eerste drie maanden bieden wij ondersteuning bij het oprichten van een huishouden, zorgen voor een inrichting, inschrijving bij de gemeente, aanvragen van verzekeringen, uitkering, inrichtingskrediet, aanmelding van kinderen bij een school en volwassenen op een inburgeringsschool om zo spoedig mogelijk Nederlands te leren spreken. Wij noemen deze eerste fase coaching huisvesting. 

In de tweede fase krijgt de statushouder gedurende één jaar individuele maatschappelijke begeleiding. Hierbij staat het stimuleren van participatie en vervolgens de integratie op de eerste plaats. Tijdens de maatschappelijke begeleiding volgt de statushouder een aantal workshops:

  • De workshop Participatieverklaring behandelt normen en waarden in de Nederlandse samenleving en is wettelijk verplicht. Na afloop ondertekent de statushouder de verklaring op het stadhuis.
  • De Integratieworkshop wordt in de moedertaal aangeboden. Deze duurt 18 dagdelen en behandelt de onderwerpen financiën, gezondheid, wonen en werken in Nederland, dagbesteding en rechtspositie.
  • Daarnaast kunnen statushouders gedurende 12 avonden in kleine groepen aan huiskamergesprekken deelnemen. Zij gaan dan in gesprek over bijvoorbeeld eigen vaardigheden en hoe deze vertaald kunnen worden naar Nederlandse maatstaven. De bakker of schilder in Syrië kan niet zonder meer in Nederland als bakker of schilder aan de slag. Niet omdat hij meer of minder, maar omdat hij ándere vaardigheden heeft dan de Nederlandse bakker of schilder.
  • Tijdens de workshop Opvoedingsondersteuning worden ouders begeleid bij opvoedkundige zaken.
  • Arbeidscoaching heeft als doel de statushouder minimaal aan een vrijwilligersbaan te helpen. De statushouder krijgt een arbeidscoach toegewezen die hem/haar tijdens de maatschappelijke begeleiding coacht en voorbereidt op vrijwilligerswerk, betaald werkt of opleiding.

Saide Kroon: 'De statushouders die een woning krijgen toegewezen zijn in de eerste plaats enorm opgelucht dat ze nu eindelijk een eigen ruimte hebben en een eigen voordeur die ze dicht kunnen trekken. Maar dan moet er ineens heel veel geregeld worden. De ondersteuning van de coach huisvesting en de maatschappelijke begeleider is belangrijk om alles op een rijtje te krijgen, maar waar het vooral om gaat is empowerment, participatie en zelfredzaamheid. Na 15 maanden zijn de mensen voornamelijk op zichzelf aangewezen, ook al kunnen ze hulp vragen waar nodig.'

Inloopspreekuren

Op dinsdag en donderdag worden inloopspreekuren gehouden. Hier kan de statushouder terecht met alle vragen nadat het begeleidingstraject is afgerond.
De medewerkers zijn allemaal vrijwilligers die door VluchtelingenWerk zijn opgeleid. Zo ook Raymond Dakdan. Hij werkt als spreekuurmedewerker en kan als geboren Syriër cliënten in het Arabisch te woord staan, maar spreekt inmiddels ook vloeiend Nederlands. Raymond:  'Ik help nu bijvoorbeeld Farid die hier sinds 2015 woont en werkt. Hij heeft een vraag over een brief die hij heeft ontvangen van Stichting Leergeld. En de thermostaat van zijn verwarming is kapot. Voor Farid is het nog moeilijk om aan de telefoon een probleem uit te leggen, omdat hij nog niet zo goed Nederlands spreekt.'
'Maar ik kom steeds minder vaak op het spreekuur', vult Farid aan. 'Goed toch?'

Juridische begeleiding

Naast ondersteuning bij vestiging en maatschappelijke begeleiding biedt VluchtelingenWerk ook juridische begeleiding aan bijvoorbeeld mensen die gezinshereniging hebben aangevraagd. Saide Kroon: 'Wij hebben op onze locatie een ervaren team juridische begeleiders die gezinsherenigingen regelen en vragen omtrent asielrecht kunnen beantwoorden.'
De laatste jaren heeft VluchtelingenWerk zich goed ingebed in de gemeente en zich enorm ontwikkeld als netwerkorganisatie. Saide: 'Wij hebben goede contacten en een prettige samenwerking met al onze netwerkpartners waardoor het mogelijk is dat ook de ontmoeting tussen de bewoners in de gemeente met de  nieuwe medebewoners bevorderd wordt. Dit is belangrijk want de ervaring leert dat mensen de taal het snelst leren door hem dagelijks te spreken. Dan is de kans op participatie, een baan en integratie het grootst. En daar gaat het uiteindelijk om!'

Op de foto: spreekuurmedewerker Raymond en Farid.
Tekst en foto's: Laetitia van de Sande