Gemeenten & Professionals, 1 mei 2019

VluchtelingenWerk Westland zoekt versterking

VluchtelingenWerk Westland heeft vorig jaar 168 statushouders gehuisvest en wegwijs gemaakt in de gemeente, onze maatschappelijke begeleiders steunden daarnaast 94 statushouders bij hun integratie. Onze juridische begeleiders rondden 8 dossiers gezinshereniging succesvol af. Op onze leslocatie van de Inburgering volgden 104 cursisten een inburgeringscursus. Ze werden daarbij geholpen door 45 vrijwillige klassenassistenten en taalcoaches.
placeholder

Ook dit jaar is er weer veel werk te verrichten. VluchtelingenWerk, afdeling Inburgering, is daarvoor op zoek naar taalcoaches. Vooral voor onze inburgeraars in 's-Gravenzande, Monster en Poeldijk. Om deel te kunnen nemen aan onze samenleving moeten vluchtelingen zo snel mogelijk Nederlands leren. Je krijgt alleen een taal onder de knie wanneer je veel oefent. Word jij voor 2 uur per week taalcoach van een vluchteling?

VluchtelingenWerk Westland is ook op zoek naar vrijwilligers die een aantal uur per week kunnen helpen als Maatschappelijk Begeleider of Begeleider Huisvesting. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den duur naar een gemeente. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe Nederland te regelen? In de vrijwilligersfunctie van Maatschappelijk Begeleider wijs je nieuwkomers de weg in hun nieuwe woonplaats. Letterlijk en figuurlijk!

Bureaucratie

Berhane Berih Habtemichael (34) vluchtte in 2014 vanuit Eritrea naar Nederland. Hij prijst de dag dat hij werd gekoppeld aan vrijwilliger Henny van VluchtelingenWerk die hem ongelooflijk goed op weg hielp. En tot de dag van vandaag blijft helpen.
‘Ik ben nu vier jaar in Nederland, ik doe veel zelf. Maar ik weet nog hoe moeilijk het in het begin was, ik heb erg moeten wennen aan de bureaucratie hier. Ik ben zo dankbaar dat Henny of andere vrijwilligers altijd bereid waren bij de moeilijkste formulieren mee te kijken’, aldus Berhane die inmiddels zelf ook vrijwilliger is bij ons. We kunnen hem altijd bellen om te komen helpen met tolken.

Wat krijg je er voor terug?

VluchtelingenWerk begeleidt al veertig jaar vluchtelingen van welkom naar werk, van aankomst naar toekomst. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol werk en lever je een bijdrage aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers.

Bewonderenswaardig

‘Helemaal opnieuw moeten beginnen, in een nieuw land, in een vreemde taal. Ik zie van dichtbij hoe statushouders hun best doen hier snel mee te doen. Dat vind ik heel erg bewonderenswaardig’, zegt vrijwilliger Anne (46). ‘Ik vraag me wel eens af, hoe zou ik dat doen? Dit werk zet mij weer even met beide benen op de grond.’


Wie komt ons team met maatschappelijke begeleiders versterken?
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/maatschappelijk-begeleider


Zie hier de vacature taalcoach: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/taalcoach

Kijk voor alle andere vacatures in Westland hier:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/239693/content/vacatures?field_type_vacature_value=vrijwillig&field_gemeente_vac_ref_tid=westland