Gemeenten & Professionals, 6 december 2018

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland steunt kerkasiel in Den Haag

In het Haagse Buurt- en Kerkhuis Bethel is sinds 26 oktober een marathon kerkdienst gaande. Die duurt nu al meer dan elf weken, bij de dienst waren meer dan 750 voorgangers betrokken. De kerk biedt hiermee bescherming aan het Armeense gezin Tamrazyan dat in het pand verblijft en daardoor niet kan worden uitgezet. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland steunt de actie ‘Kerkasiel Bethel'.
placeholder

Directeur-bestuurder Mirjam Huisman roept namens VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland een ieder op, op wat voor wijze dan ook, het initiatief dat inmiddels bijna 10.000 kerkgangers trok, te ondersteunen. ‘Niet alleen om dit gezin een hart onder de riem te steken. Maar meer nog voor alle hier gewortelde kinderen die door dit onterechte, hardvochtige beleid, uitzetting boven het hoofd hangt.’
Het gezin Tamrazyan verblijft negen jaar in Nederland. De kinderen zijn hier hartstikke geworteld. De initiatiefnemers van Kerkhuis Bethel bepleiten een verruiming van het Kinderpardon. Niet alleen voor het gezin dat nu in de kerk wordt opgevangen, maar voor alle 400 ‘Kinderpardon-kinderen’ die hier meer dan vijf jaar leven, voor wie Nederland ‘thuis’ is.

Schrijnende omstandigheden

‘Dit is een hartverwarmend initiatief dat al onze steun verdient’, aldus Mirjam Huisman. ‘Het Kinderpardon zoals dat nu wordt gehanteerd, functioneert niet. Het is goed dat op deze manier de aandacht wordt gevestigd op de schrijnende omstandigheden waar we Nederlandse kinderen aan blootstellen.’
VluchtelingenWerk Nederland noemt het huidige Kinderpardon ‘een dode letter’ en roept op tot een verruiming. 35 hoogleraren van verschillende disciplines riepen het kabinet onlangs in de media ook op het beleid aan te passen. Zij stellen dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn ernstige schade kunnen oplopen als zij alsnog worden uitgezet. Ze noemen dat ‘onverantwoord’. (Klik hier voor dat bericht)

Voor meer informatie over het kerkasiel: https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel