Gemeenten & Professionals, 12 september 2018

Voldoende voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland door inspectie.

Inspectie Blik op Werk: Toezicht in de klas bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland: voldoende!!

De uitslag van de inspectie Blik op Werk, onafhankelijke kwaliteitsorganisatie,  in het kader van 'Toezicht in de Klas' is binnen en we hebben een voldoende behaald!  Ons taalaanbod in het kader van Inburgering bestaat uit trajecten voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen.

Sterke punten van VluchtelingenWerk Noord-Nederland: * passende leergangen en digitaal cursistenvolgsysteem * ondersteuning docenten door taalvrijwilligers * koppeling cursist met taalcoach * kwaliteitsbewaking docenten door structurele lesbezoeken * deskundigheidsbevordering door teamoverleg docenten en vrijwilligers * ontwikkeling duale trajecten, taal en participatie met gemeenten.

Docenten en taalvrijwilligers, coaches en cursisten: gefeliciteerd!