Gemeenten & Professionals, 14 april 2020

Wat als thuisonderwijs net even wat lastiger is?

Wie helpt je met spelling als je ouders de taal nog niet goed spreken? Hoe geef je thuisonderwijs vorm als je het Nederlandse onderwijssysteem niet goed kent?
placeholder
  • Die vragen stelde de vluchtelingen-Klankbordgroep. Zij hoorde deze zorgen in hun netwerk van vluchtelingen en kaartte dit punt aan in de organisatie.
  • Deze vragen leefden ook in Neder-Betuwe. Welzijn Rivierstoom en VluchtelingenWerk sloegen vervolgens de handen ineen om vrijwilligers te laten videobellen met vluchtelingenkinderen. De Internationale Schakelklas gaf deze nieuwe coaches tips.
  • Dezelfde vragen worden uiteraard door meesters en juffen gesteld. Ook scholen zoeken naar oplossingen. Soms worden kinderen geholpen door een buddy uit de klas die goed Nederlands spreekt én de moedertaal van het vluchtelingengezin. Soms zijn het tieners in huis die de rol op zich nemen van juf of meester.
  • Ook Open Embassy vroeg zich dit af. In haar netwerk vond zij ruim 100 vrijwilligers die wel thuisonderwijsmaatje willen worden. Zij zijn nog niet allemaal gematched en komen graag in contact met gezinnen voor wie dit waardevol zou zijn.
  • Met deze vragen gingen tevens VluchtelingenWerkmedewerkers in Oldebroek en Elburg aan de slag. Zij maakten zich zorgen om sommige van hun gezinnen. Ze zijn nu deze gezinnen aan het koppelen aan de thuisonderwijsmaatjes van Open Embassy.
In deze tijd komen er nieuwe vragen op. Deze voorbeelden laten zien dat we door samenwerking en creativiteit antwoorden kunnen vinden!