Gemeenten & Professionals, 26 juni 2019

‘Wat neem je mee als je moet vluchten?’

VluchtelingenWerk Wassenaar en PUC Jongerenwerk waren donderdag - op Wereldvluchtelingendag - te gast op het Adelbert College. De leerlingen zijn vanuit een informatiekraam benaderd mee te doen met  een kennisquiz over vluchtelingen.
placeholder

Er was ook prijsvraag. De vraag  ‘Wat neem je mee als je moet vluchten?’ leverde veel mooie, originele antwoorden op. Wethouder Inge Zweerts de Jong koos uit alle suggesties het mooiste antwoord. Dat was van Julia Brederode, zij neemt ‘hoop’ mee als ze zou moeten vluchten. Als winnaar kreeg zij van de wethouder een koffer mee.
De vraag ‘Wat neem jij mee als je zou moeten vluchten’ zet mensen aan het denken. Wat stop je in je rugzak, als je verder noodgedwongen alles moet achterlaten? Je familie, vrienden, maar dus ook heel veel dierbare spullen. Vluchten voor geweld en oorlog is een ingrijpende gebeurtenis. De wethouder vroeg jongeren respect te hebben voor mensen die zo’n moeilijke beslissing hebben genomen, vluchtelingen hier welkom te heten en zich thuis te laten voelen in Wassenaar.