Gemeenten & Professionals, 8 september 2015

Wat u kunt doen voor vluchtelingen.

Veel mensen hebben de laatste tijd aangegeven iets te willen doen voor vluchtelingen. Wij zijn dankbaar voor de vele spontane aanbiedingen die er binnen komen. De meest gestelde vraag is: wat kunnen wij doen voor vluchtelingen? Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

Aanmelden als vrijwilliger

Veel mensen melden zich aan als vrijwilliger... zoveel dat we momenteel niet iedereen kunnen plaatsen.
We zijn blij zijn met de vele hulp-  en sympathiebetuigingen, maar de toeloop is op dit moment zo groot is dat we op veel locaties voorlopig voldoende vrijwilligers hebben.
Voor de locaties waar we nog wel behoefte hebben aan nieuwe mensen kunt u het beste onder de knop vacatures kijken.

Geld doneren?

U kunt op 2 manieren een donatie doen.

  • Aan de landelijke vereniging  via de knop "doneren"
  • U kunt ook direct doneren in onze regio. In het laatste geval komt uw donatie ten goede aan het noodfonds van VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord.
    U kunt uw donatie overmaken op  NL72INGB0009683107 onder vermelding van "noodfonds".
    Ons noodfonds wordt aangewend voor algemene belangenbehartiging, bijzondere noden en vooral voor bijdragen aan de kosten van gezinshereniging.
    Onze gezinsherenigingspot is nagenoeg leeg. Daardoor kunnen we steeds minder bijdragen aan de hoge kosten  voor gezinshereniging.
    Hier is het geld momenteel het hardst nodig.

Kleding of spullen doneren?

VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord neemt zelf geen huisraad of andere spullen in ontvangst.
Wel worden er momenteel  door het Rode Kruis in samenwerking met VluchtelingenWerk en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) inzamelpunten, de zogenoemde Welkom Winkels,  voor kleding en spullen geopend. 
Deze inzamelpunten bevinden zich vlakbij asielzoekerscentra in heel Nederland.

Er is op dit moment een overvloed aan knuffels en speelgoed, maar er is voor asielzoekers in Nederland vooral behoefte aan warme winterkleding voor mannen, fietsen, ondergoed, sokken en toiletartikelen zoals shampoo, tandenborstels en tandpasta.
De eerste winkels zijn inmiddels geopend in Goes en Tilburg.
Later deze week openen andere winkels nabij asielzoekerscentra in Nederland.

Kijk ook op de homepage van onze landelijke site voor meer informatie.