Gemeenten & Professionals, 14 september 2021

Week van het Lezen en schrijven

Van 6 tot en met 12 september was het de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze week werd extra aandacht besteed aan het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
placeholder

Ook het DigiTaalhuis Maashorst i.o. en partnerorganisaties zetten het belang van deze basisvaardigheden extra op de agenda. "Juist tijdens deze coronapandemie zien we hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor basisvaardigheden en duidelijke communicatie. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en digitale vaardigheden zijn extra kwetsbaar." Op woensdag 8 september ondertekenden alle partners van het DigiTaalhuis Maashorst i.o een convenant waarin zij met elkaar afspreken om laaggeletterdheid bij (jong)volwassenen in de gemeenten Landerd en Uden te bestrijden en daarmee de zelfredzaamheid en deelname van deze groep aan de maatschappij te vergroten.

Het DigiTaalhuis Maashorst i.o. is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Zij houden zich bezig met het bestrijden van laaggeletterdheid en  het versterken van basisvaardigheden bij inwoners van Uden en Landerd vanaf  18 jaar. De kernpartners van het DigiTaalhuis zijn: Noord Oost Brabantse Bibliotheken, VluchtelingenWerk, Capabel Taal, Stichting Vrouwen Samen, ONS welzijn, IBN, Stichting Lezen Schrijven en de gemeenten Uden en Landerd. Al sinds 2016 werken de kernpartners samen in het Taalnetwerk Uden. Inmiddels is het netwerk uitgebreid met partners uit gemeente Landerd en hebben zij zich verenigd in het DigiTaalhuis Maashorst i.o..

Signalering van laaggeletterdheid
Naast de kernpartners zijn er verschillende organisaties die belangrijk zijn voor het signaleren van laaggeletterheid bij inwoners en hen doorverwijzen naar het  DigiTaalhuis. "De praktijk wijst uit dat laaggeletterde inwoners zich niet snel uit zichzelf aanmelden, maar vaak gestimuleerd moeten worden. De verbinding met deze ‘signalerings-en doorverwijspartners’ - denk aan huisartstenpraktijken, scholen, kinderopvang in de gemeenten Uden en Landerd, maar ook ziekenhuis Bernhoven - is van groot belang in de strijd tegen de laaggeletterdheid."

In de afgelopen jaren zijn er door de kernpartners al verschillende activiteiten, cursussen en workshops georganiseerd ter versterking van basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale vaardigheden). "Het aanbod bestaat uit een mix van formele en non-formele cursussen, taalgroepen en inloopactiviteiten, individueel en in groepsverband. Deze activiteiten sluiten aan bij behoeften vanuit de persoonlijke levenssfeer en bij bestaande voorzieningen en netwerken in de  wijken en dorpen. Het aanbod wordt verzorgd door een mix van vrijwillige en professionele taalondersteuners."

Ruim 4.500 laaggeletterden
Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak moeite met taal, rekenen en werken met de computer. Dagelijkse taken, zoals internetbankieren, brieven of e-mails schrijven, kinderen voorlezen, de bijsluiter van medicijnen lezen of  werkinstructies opvolgen, kunnen dan moeilijk zijn. Ook het vinden van werk kan moeilijk zijn, want laaggeletterden schamen zich hier vaak voor en proberen het te verbergen.

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen (jong)volwassenen  moeite met de Nederlandse taal, met rekenen en hebben beperkte digitale vaardigheden. Voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst betekent dit dat ongeveer 4.500 inwoners tot deze doelgroep behoren.

Klik hier voor het artikel: https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/digitaalhuis-maashorst-wil-laaggeletterdheid-gezamenlijk-aanpakken