Gemeenten & Professionals, 18 mei 2018

Wegwijs maken in onze maatschappij

Ingrid Biemans maakt als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk mensen wegwijs in onze samenleving. Helen Gebre Gebremariam woont met haar dochtertje sinds 1 jaar in de Hoeksche Waard.
placeholder

'Een vriendschap tussen mij en een man die uit Mali naar Nederland was gevlucht.' Ingrid Biemans uit Oud-Beijerland hoorde zijn vluchtverhaal, over de omstandigheden in Libië en over de regelgeving in Nederland.'Ook trokken nieuwsberichten over vluchtelingen mijn aandacht. Ik besloot mijn steentje bij te dragen, en meldde mij aan als vrijwilliger. Mijn idealisme, dat alle mensen recht hebben op een menswaardig bestaan, motiveerde mij. Ik begon met mensen te begeleiden die verhuisden van een asielzoekerscentrum naar een huurwoning in de Hoeksche Waard.'

'Naast uitleg over praktische zaken, doe ik mijn best om vanaf de eerste verhuisdag ook uitleg te geven over de Nederlandse cultuur. Ook vertel ik hoe zaken hier geregeld worden. Ik leg uit wat er soms niet gezegd wordt, maar wel verwacht wordt. De cliënten bespreken met mij vaak hun vluchtverhaal of vertellen over hun cultuur in het land van herkomst. Na 3 maanden helpen ontstond tussen mij en die cliënten een vertrouwensband. Om die reden ging ik vervolgens ook maatschappelijk begeleiden. Ik hielp Helen bij de huisvesting en begeleidt haar nu in 12 maanden naar zelfstandigheid.'

Helen vertelt: 'Soms spreek ik af op kantoor, en soms komt Ingrid bij mij op huisbezoek. We praten tijdens de afspraken over van alles. Naast deze afspraken volg ik 4 dagdelen naar Nederlandse les en ga ik bijvoorbeeld met mijn dochter naar de speeltuin. Ik heb vaak contact met mijn buurvrouw, maar ik zou graag meer vriendinnen willen om af en toe bij elkaar op bezoek te gaan.'

Ingrid vult aan: 'Tijdens de maatschappelijk begeleiding draag ik oplossingen aan waar men problemen ziet en laat hun er positiever over denken. Of ik vertel vanuit mijn eigen ervaring hoe ik bijvoorbeeld kinderopvang heb opgelost. Vooral kom ik op voor de rechten van de cliënten. Sommige cliënten hebben moeite met het uitvoeren van de eisen die enkele instanties stellen. Ik bedenk met de instanties oplossingen. Voor elke cliënt lever ik maatwerk zover dat mogelijk is. Niet iedereen heeft even veel hulp nodig, en de ene persoon leert sneller dan de ander. Als de cliënt geen Nederlands en wel Engels spreekt, dan ga ik over op Engels. Als de cliënt ook geen Engels spreekt, dan gebruik ik simpele woorden, praat langzaam, gebruik ik voorwerpen en (hand-)gebaren. Als laatste oplossing zoekt de cliënt iemand die kan tolken. Ik merk dat de cliënt mij begrijpt als afspraken worden nagekomen of ik zie een blik van herkenning.'

'Financiële begeleiding van cliënten is vaak gewenst, omdat hun beschikbare budget weinig ruimte biedt voor fouten. Ook is er bij de cliënten weinig inzicht in de kosten van het leven in Nederland. Daarbij heeft niet elke cliënt evenveel financieel inzicht en ervaring. Denk aan bijvoorbeeld een 18-jarige uit Eritrea. Met elke cliënt is de band verschillend en is er altijd sprake van een professionele afstand. Ik bied cliënten een luisterend oor, waardoor zij vanzelf gaan vertellen. Zij hebben moeilijkheden door stress of trauma. Bijvoorbeeld stress door hun financiën, stress door spanning om geaccepteerd te worden in Nederland en daarnaast hun eigen identiteit te behouden. Stress door het niet onder de knie hebben van de Nederlandse taal en de uitzichtloosheid op hun toekomst. De client moet veel van instanties en dat terwijl zij zich ontzettend zorgen maken over de situatie in hun thuisland, hun familie en het hier en nu. De cliënt is wegwijs wanneer hij in staat is om zelfstandig te zijn in onze maatschappij.'

Helen vertelt over haar plannen: 'Ik begon op 29 januari met een horeca-opleiding van 18 maanden in Dordrecht. De opleiding bestaat uit 3 dagen school en 2 dagen stage. Ik ga tijdens deze opleiding ook andere vakken dan Nederlands volgen. Dat is goed voor mij.'

Voor vragen over vrijwilligerswerk: stuur een mail naar teamleider Carmen Dekkers, cdekkers@vluchtelingenwerk.nl

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie