Gemeenten & Professionals, 20 juli 2015

Wethouder bezoekt VluchtelingenWerk in Leidschendam-Voorburg

Floor Kist, de wethouder van zorg en welzijn in Leidschendam-Voorburg, heeft donderdag 8 juli een werkbezoek gebracht aan VluchtelingenWerk in deze gemeente.
placeholder

Tijdens dit bezoek is hij in gesprek gegaan met een aantal vluchtelingen en hun begeleiders. De vluchtelingen vertelden wat ze doen en gedaan hebben om hun draai te vinden in de Nederlandse maatschappij, en hoe VluchtelingenWerk ze hierbij ondersteunt. De fase van de eerste opvang begint voor velen met zaken als het regelen van een ziektekostenverzekering, het vinden van een huisarts en het vinden van een school voor de kinderen. Regelmatig wordt ook heel specialistische hulp gegeven, zoals juridische ondersteuning bij een aanvraag voor gezinshereniging. Na de eerste opvang volgt de fase van coaching integratie en tenslotte de fase van zelfstandigheid met de mogelijkheid een inloopspreekuur te bezoeken. Uit elke fase waren vluchtelingen aanwezig.

Het eerste gesprek was met een vader en zoon die pas een half jaar in Nederland zijn. De zoon (17) heeft nog geen formele cursus Nederlands gevolgd, maar kon toch al een gesprek in het Nederlands voeren. Op enig moment moest hij zijn Nederlandse gesprekspartners wel even terugroepen: “kunt u alstublieft wat langzamer praten?” De wethouder was onder de indruk van het doorzettingsvermogen van deze jongen. Met zijn leeftijd is hij te oud om op de middelbare school naar een internationale schakelklas (ISK) te gaan, maar te jong om deel te nemen aan een inburgeringscursus. Desalniettemin zorgt hij dat hij vooruitkomt in zijn ontwikkeling.

Tijdens het laatste gesprek begon de wethouder spontaan tips te geven toen een vluchteling vertelde dat hij misschien een opleiding in de informatica wilde gaan doen. Ook voor medewerkers van VluchtelingenWerk is het inspirerend als iemand in een vroeg stadium al over de toekomst nadenkt, en daarmee niet wacht tot de cursus Nederlands is afgerond.

Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met medewerkers en vrijwilligers. Wat opviel was dat een flink aantal van hen zelf een migratie- of vluchtelingenachtergrond heeft. De wethouder vertelde dat hij uit ervaring weet hoe belangrijk het is iemand te treffen die een nieuwkomer werkelijk helpt.

Locatiemanager Astrid Verlinden stelde de interesse van de wethouder en zijn beleidsambtenaar bijzonder op prijs en besloot het bezoek met een hartenwens: veel aandacht voor opleiding en werkgelegenheid. Vluchtelingen zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan, maar in deze tijd van crisis is de afstand tot de arbeidsmarkt voor hen nog groter dan voor Nederlanders. En voor hen is werk niet alleen belangrijk voor inkomsten. Het hebben van dagbesteding en contact met Nederlanders is ook van belang voor hun integratie.