Gemeenten & Professionals, 24 december 2020

Zo ziet onze dienstverlening er voorlopig uit

Update 17.12.2020   Online waar het kan, fysiek als het moet. Dat is de werkwijze van onze vrijwilligers en teamleiders de aankomende tijd. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en gaan als het noodzakelijk is naar kantoor. De ervaring leert dat via (beeld)-bellen en whatsapp veel geregeld kan worden. De creativiteit en flexibiliteit  die onze medewerkers, zowel vrijwilligers en professionals , in de eerste lockdown zagen, was indrukwekkend. Als een cliënt digitaal echt niet uit de voeten kan én de vraag urgent is, maken we een afspraak op kantoor. Dit speelt bijvoorbeeld bij eerste contacten of mensen die analfabeet zijn. Uiteraard houden we ons daarbij aan de maatregelen. Op sommige locaties zijn persoonlijke afspraken niet mogelijk, bijvoorbeeld bij panden met een gemeenschappelijke functie waarbij de verhuurder de ruimtes sluit.
placeholder

Huisvesting van cliënten

Om statushouders een goede start in de gemeente te geven, moeten een aantal zaken op orde zijn voor een veilige en verantwoorde huisvesting. Daarbij vinden we de volgende voorwaarden belangrijk:

  • Er is een leefbare woning
  • Er is een rechtmatige inschrijving bij de GBA
  • Verplichte verzekeringen zijn afgesloten
  • De (bijstands)uitkering is geregeld
  • En toegang tot de zorg is geregeld.

Wanneer aan een of meerdere voorwaarden niet voldaan kan worden, vinden we het onverantwoord om mee te werken aan de vestiging van een vluchteling. Inplaatsingen die al gestart zijn, worden uiteraard zo goed mogelijk afgerond. We kunnen dit alleen wanneer andere organisaties ook hun taken in dit proces blijven uitvoeren.

Inburgeringslessen

In de lockdown geven onze docenten zoveel mogelijk online les. We regelden alle faciliteiten hiervoor in de eerste lockdown en kunnen nu snel schakelen. Ook taalcoaches en taalmaatjes gaan de komende weken online verder.

Participatieverklaringstraject

De geplande PvT-trainingen worden, waar mogelijk, voorlopig ook online gegeven.